Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pracownicze Plany Kapitałowe dotkną każdego

11 października 2018

Wejście w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2019 r. jest już pewne. Utworzyć PPK będzie musiał każdy pracodawca, który zatrudnia choć jednego pracownika. Pracodawców czeka więc nowa składka. Zwolnić z utworzenia PPK będzie mogło prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Ale nie zawsze - tylko pod pewnymi warunkami.

Wystarczy jedna osoba zatrudniona

Pracownicze Plany Kapitałowe to temat, z którym w pewnym momencie będzie musiał zmierzyć się, jak mówi projekt ustawy, każdy "podmiot zatrudniający". A więc nie tylko pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy. Jak mówi projekt ustawy, "Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną". Kim jest osoba zatrudniona?

Definicja osoby zatrudnionej jest szeroka. To:

a) pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz z wyjątkiem młodocianych),

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

c) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

e) członkowie rad nadzorczych.

Kiedy należy utworzyć PPK?

Obowiązek utworzenia PPK jest powszechny - dotyczy wszystkich pracodawców, ale jest uzależniony od liczby zatrudnianych osób i jest rozłożony w czasie.

Nowa ustawa o PPK będzie bowiem miała zastosowanie stopniowo do:

1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

A więc najwcześniej, bo od lipca 2019 r., do PPK przystąpią najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, czyli od początku 2021 r., jednostki sektora finansów publicznych.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

PPE zamiast PPK

Pod pewnymi warunkami, Pracowniczych Planów Kapitałowych nie będą musieli tworzyć Ci, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne. Co zdecyduje o tym, że pracodawca prowadzący PPE będzie mógł na tym poprzestać i nie tworzyć już PPK?

Odpowiedzi na to, a także na inne pytania, odnajdą Państwo w komentarzach praktycznych:

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.