Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie obowiązki czekają na wdrażających PPK?

10 lipca 2019

Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych i prawnych, jak również wdrożenia w przedsiębiorstwie określonych zmian organizacyjnych.

Kogo obejmuje obowiązek w pierwszej kolejności?

Od 1 lipca 2019 r. do PPK mają obowiązek przystąpić największe firmy zatrudniające ponad 250 osób. Następnie, w półrocznych odstępach, obowiązkiem obejmowane będą także mniejsze podmioty, zatrudniające co najmniej 50 osób oraz w dalszej kolejności 20 osób. Finalnie obowiązek utworzenia PPK będzie zasadniczo ciążył na wszystkich podmiotach zatrudniających pracowników, niezależnie od stanu zatrudnienia.

Jakie obowiązki należy brać pod uwagę?

Z wdrożeniem PPK w przedsiębiorstwie wiąże się szereg obowiązków oraz sankcji. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK,
  • obowiązek obliczania i dokonywania wpłat do PPK,
  • obowiązki informacyjne i administracyjne podmiotu zatrudniającego.

Co grozi w razie niedopełnienia obowiązków?

Jednocześnie za brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i nałożenie kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń.
Brak zawarcia umowy o prowadzenie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK w ustawowym terminie, brak prowadzenia stosownej dokumentacji i wypełnienia obowiązków informacyjnych, może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł.

Procedury - nowe obowiązki na schematach

W celu rozwiania wątpliwości w zakresie nowych obowiązków pracodawców zachęcamy do lektury procedur dostępnych w programach LEX:

Zwolnienia podmiotu zatrudniającego z tworzenia PPK

 

Rafał Bułach
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.