Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny

23 lutego 2023

Specjalizacja zawodowa w zawodzie pracownik socjalny została wprowadzona jako niezbędny element budowania znaczenia i prestiżu ww. zawodu regulowanego. Ustawowe ustalenie stopni specjalizacji to także szerszy element podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych w toku zdobywania przez nich doświadczenia zawodowego.

 

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

Zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może zostać osoba która spełnia minimum jeden z 4 podstawowych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) politologia,
  d) polityka społeczna,
  e) psychologia,
  f) socjologia,
  g) nauki o rodzinie;
 4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 

Jeżeli chodzi o specjalizację to rozróżniamy dwa stopnie takiej specjalizacji:

I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych

II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej.

 

Stopnie awansu zawodowego pracowników socjalnych

Na dzień dzisiejszy możemy rozróżnić pięć stopni awansu pracownika socjalnego.

Pierwszy z nich to starszy pracownik socjalny, na którego stanowisku wymagane jest wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 2-letniego stażu pracy.

Drugi stopień to specjalista pracy socjalnej, tutaj potrzebne jest wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy lub jako wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy.

Kolejne dwa to starszego specjalisty pracy socjalnej i starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora, zgodnie z art. 121(b) ust. 2 pkt 3, musi posiadać wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 5-letniego stażu pracy lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 5-letniego stażu pracy.

Ostatni, piąty stopień awansu to główny specjalista pracy socjalnej, który jako wymóg formalny musi posiadać wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 6-letniego stażu pracy.

 

Więcej na temat specjalizacji i oceny okresowej pracowników socjalnych znajdziesz w LEX Pomoc Społeczna m.in.  komentarz praktyczny „Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny – nowości i praktyczne stosowanie przepisów” i szkolenie „Okresowa ocena pracowników socjalnych”.

Podział majątku wspólnego małżonków

Roman Rudnik

Product manager LEX Pomoc Społeczna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.