Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar

04 października 2021

Już 12 października o godzinie 14:00 odbędzie się bezpłatny webinar poświęcony praktycznym aspektom upadłości konsumenckiej. Rok 2021 r. był rekordowy pod względem wniesionych wniosków o upadłość konsumencką na co znaczący wpływ miała epidemia koronawirusa.

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego wprowadzająca nowy model upadłości konsumenckiej. Zbiegło się to w czasie z epidemią koronawirusa, co wpłynęło w znacznym stopniu na problemy z wypłacalnością różnych podmiotów, a co za tym idzie lawinowo wzrosła ilość wniosków o upadłość konsumencką. W trakcie szkolenia prelegent Bartosz Sierakowski przedstawi najczęściej pojawiające się praktyczne problemy związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Wierzycieli w toku upadłości konsumenckich swoich Klientów,
 • przedsiębiorców oraz byłych przedsiębiorców, którzy w przyszłości mogą zostać obarczeni odpowiedzialnością za zobowiązania spółek, którymi zarządzali,
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ramowy program szkolenia

 • Krótki rys historyczny instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce wraz z bieżącymi statystykami.
 •  Jak wykorzystać informacje zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 •  Najczęstsze problemy wierzycieli w toku postępowania:
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • dostęp do akt sprawy oraz współpraca z syndykiem masy upadłości,
  • wpływ wierzyciela na wysokość i czas trwania planu spłaty.
 • Co oznacza dla wierzyciela wniosek o wypłatę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Upadłego?
 •  Wniosek o ustalenie planu spłaty – jak efektywnie podwyższyć wnioskowaną przez Upadłego kwotę oraz okres planu spłaty. Zobowiązania niepodlegające umorzeniu w toku upadłości konsumenckiej.
 •  Pojęcie celowości oraz umyślności i rażącego niedbalstwa.
 •  Spadek otrzymany przez Upadłego w toku realizacji planu spłaty wierzycieli vs wzrost wynagrodzenia za pracę.
 •  Omówienie prowadzonych spraw szczególnie złożonych i skomplikowanych obejmujących byłych jednoosobowych przedsiębiorców oraz członków zarządu odpowiadających za zobowiązania spółki.

LEX_Windykacje_praktycznie_o_upadlosci

Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - zapisz się już dzisiaj!

Praktycznie o upadłości konsumenckiej w 2021 r. - bezpłatny webinar – fot. 1
Katarzyna Baczyńska

product manager Lex Windykacje

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.