Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawniczy słownik angielsko-polski poszerzony o pojęcia prawa spadkowego

14 listopada 2019

Dostępny w LEX-ie, prawniczy słownik angielsko-polski, umożliwia osobom nawet biegle znającym język, łatwiejsze i szybsze zapoznanie się z anglojęzycznymi dokumentami. Użytkownicy LEX-a doceniają go zwłaszcza czytając orzeczenia europejskie po angielsku. Najnowsze wydanie słownika obejmuje hasła z zakresu prawa spadkowego.

Charakter słownika

Prawniczy słownik angielsko-polski, a właściwie angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, to zbiór wyrazów, wyrażeń i zdań kontekstowych stosowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Słownik istnieje w programach LEX (np. LEX Prawo Europejskie, LEX Tłumaczenia) już kilkanaście lat i przez cały ten czas jest regularnie rozbudowywany. W tej chwili słownik zawiera ponad 13 200 samodzielnych haseł. Ponieważ sprawy, które rozstrzygają oba sądy, dotyczą bardzo różnych zagadnień, Użytkownik programu znajdzie tu anglojęzyczne terminy z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego, gospodarczego i międzynarodowego, oraz wiele pojęć z zakresu szeroko pojmowanej ekonomii.

Nowe wydanie słownika

Opublikowane w październiku kolejne wydanie słownika zostało uzupełnione o około 100 nowych haseł z zakresu prawa spadkowego a ponad 150 już istniejących haseł zostało wydatnie rozwiniętych o podhasła i zdania kontekstowe zawierające terminy z tej gałęzi prawa cywilnego. Trzeba pamiętać, że oba sądy europejskie, rozpatrując stany faktyczne i prawne spraw związanych z porządkami prawnymi państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy państw Unii Europejskiej, wypowiadają się w swoich orzeczeniach na tematy związane ze spadkami i dziedziczeniem. ETPC porusza te kwestie zwłaszcza w kontekście prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz prawa do poszanowania życia rodzinnego (art. 8 Konwencji), z kolei TSUE - w kontekście np. tzw. rozporządzenia spadkowego oraz różnych krajowych podatków od spadków.

A oto linki do przykładowych nowych haseł w słowniku w programie:

Jak korzystać ze słownika w programie?

Słownik można znaleźć w programie na kilka sposobów. Aby odnaleźć konkretne hasło, najłatwiej jest skorzystać z okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

Po drugie, słownik jest dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do omawianego Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich, wybierając w filtrze nazwę tego słownika.

Bardzo przydatnym sposobem pracy ze słownikiem jest funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. W tym celu Użytkownik, który ma otwarty tekst takiego orzeczenia, może po dwukrotnym kliknięciu wyrazu w tekście lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę "abc" z globusem, co powoduje wyświetlenie się treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz.

 

Rafał Bujalski
product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.