Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawniczy słownik angielsko-polski wzbogacony o pojęcia prawa zabezpieczenia społecznego

25 marca 2020

Użytkownicy programu LEX od dawna mogą korzystać z angielsko-polskiego słownika prawniczego. Doceniają go szczególnie za to, że jest on regularnie wzbogacany o nowe treści. Najnowsze - lutowe - wydanie słownika zostało zaktualizowane zwłaszcza o hasła z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej.

Charakter słownika

Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, gdyż taki właściwie tytuł nosi ten słownik, zawiera, jak wskazuje jego nazwa, terminologię stosowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jest on dla Użytkowników programu LEX Prawo Europejskie przydatnym narzędziem, chociażby z tego powodu, że większość orzeczeń obu sądów dostępna jest w języku obcym. Słownik obejmuje w tej chwili 13 360 samodzielnych haseł.

Nowe wydanie słownika

Opublikowane w lutym kolejne wydanie słownika zostało uzupełnione o 140 nowych haseł z zakresu w szczególności prawa zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej. Ponadto prawie 200 już istniejących haseł zostało wydatnie rozwiniętych o podhasła i zdania kontekstowe, w tym zawierające terminy z zakresu tej tematyki.

A oto linki do przykładowych nowych haseł w słowniku w programie LEX:

Jak korzystać ze słownika w programie?

Słownik można znaleźć w programie na kilka sposobów.
Aby odnaleźć konkretne hasło, najłatwiej jest skorzystać z okna wyszukiwania pełnotekstowego na ekranie powitalnym. W tym celu w okno to należy wpisać poszukiwany wyraz w języku angielskim. Już wpisanie kilku pierwszych liter wyrazu powoduje wyświetlenie się listy podpowiedzi haseł słownikowych. Im więcej liter danego wyrazu lub wyrazów wchodzących w skład danego pojęcia, tym wynik wyszukiwania będzie bardziej precyzyjny.

Po drugie, słownik jest on dostępny jako klasyczna lista haseł słownikowych ułożona w kolejności alfabetycznej. Aby skorzystać z tego sposobu przeszukiwania, należy na ekranie powitalnym w lewym panelu kliknąć w odnośnik "ZASOBY". Po wyświetleniu się okna zasobów pojawi się po tej samej stronie ekranu rozwijana lista kategorii dokumentów, spośród których należy wybrać kategorię "WZORY I NARZĘDZIA" i następnie w ramach tej kategorii - podkategorię "SŁOWNIKI". Uzyskaną w ten sposób listę haseł słownikowych można zawęzić do haseł poszczególnych słowników, w tym do omawianego Angielsko-polskiego słownika orzecznictwa sądów europejskich, wybierając w filtrze nazwę tego słownika.

Bardzo przydatnym sposobem pracy ze słownikiem jest funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi szybki podgląd tłumaczenia wyrazu lub wyrażenia podczas czytania anglojęzycznego tekstu orzeczenia jednego z ww. sądów. W tym celu Użytkownik, który ma otwarty tekst takiego orzeczenia, może po dwukrotnym kliknięciu wyrazu w tekście lub zaznaczeniu blokiem fragmentu tekstu kliknąć na ikonę "abc" z globusem, co powoduje wyświetlenie się treści hasła lub haseł zawierających w sobie wybrany wyraz.

 

 

Prawniczy słownik angielsko-polski wzbogacony o pojęcia prawa zabezpieczenia społecznego
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie