Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawo do korzystania z mieszkania małżonka

04 listopada 2019

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W rezultacie małżonek korzystający z tego uprawnienia staje się posiadaczem mieszkania w dobrej wierze. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Prawo do korzystania z mieszkania małżonka

Warto jednak podkreślić, że prawo do mieszkania przysługuje „jednemu małżonkowi” wówczas, gdy stanowi składnik jego majątku osobistego. Drugi małżonek ma prawo do korzystania z tego mieszkania, jednak w sposób ograniczony realizacją celu, jaki stanowi „zaspokojenie potrzeb rodziny”. Chodzi tu o rodzinę w znaczeniu wąskim, obejmującą rodziców i dzieci lub ewentualnie samych małżonków. Nie ma też znaczenia, ile mieszkań należy do jednego małżonka. Jeżeli ma on kilka mieszkań, to drugi z małżonków może z nich korzystać. (zob. szerzej Jędrejek Grzegorz. Art. 28(1). W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2019).

Bliżej przedmiotowemu zagadnieniu prawnemu przyjrzeli się również Aleksandra Partyk i Tomasz Partyk w "Prawnorodzinny tytuł do korzystania z mieszkania współmałżonka", gdzie analizie poddano dorobek judykatury.

Status lokatora

W oparciu o lekturę orzecznictwa, ww. autorzy wskazują, że małżonek legitymujący się prawnorodzinnym tytułem do lokalu lub domu ma status lokatora, w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. W rezultacie, w przypadku ewentualnej eksmisji (po ustaniu małżeństwa) konieczne jest orzekanie w przedmiocie przysługiwania mu prawa do lokalu socjalnego.

Zobacz też: Paweł Wiśniewski "Postępowanie w sprawie z powództwa o eksmisję z lokalu mieszkalnego".

Czas trwania prawa do korzystania z mieszkania

W innej grupie orzeczeń znaleźć można z kolei pogląd, że prawnorodzinny tytuł do lokalu (domu) trwa tak długo, jak długo istnieje małżeństwo w sensie prawnym. Okoliczności faktyczne (np. separacja faktyczna, nieobecność lub zaginięcie małżonka) nie mają znaczenia dla bytu tego uprawnienia. Dla jego istnienia nieistotny jest również ustrój majątkowy panujący w małżeństwie, w szczególności wprowadzenie ustroju rozdzielności majątkowej nie powoduje jego ustania.

Podsumowując, sytuacja prawna małżonka wydaje się być bardzo silna.

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.