Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawo żywnościowe w LEX Prawo Europejskie

28 września 2021

W programie LEX Prawo Europejskie od dłuższego czasu ukazują się różnego rodzaju publikacje dotyczące prawa żywnościowego. Dlaczego właśnie w tym programie? Co wartościowego można w nim znaleźć w zakresie tej problematyki? Jakie ważne publikacje ukazały się w nim ostatnio?

Skąd prawo żywnościowe w LEX Prawo Europejskie?

Otóż problematyka szeroko pojętej żywności regulowana jest po wejściu Polski do Unii Europejskiej przede wszystkim właśnie aktami pochodzącymi od organów UE. Oczywiście, są też akty polskiego prawa - ustawy i rozporządzenia, ale są one w zdecydowanej mniejszości.

Co wartościowego znaleźć można w LEX Prawo Europejskie?

Przede wszystkim - komentarze, zarówno tradycyjne - do aktów prawnych jak i komentarze praktyczne. Spośród komentarzy tradycyjnych na uwagę zasługują zwłaszcza dwa:

Co się tyczy komentarzy praktycznych to z ogólnej liczby 37 publikacji więcej niż połowa dotyczy właśnie kwestii związanych ze znakowaniem i etykietowaniem żywności. Z kontaktów z naszymi Klientami z branży żywnościowej wynika bowiem, że ta właśnie tematyka jest przez nich wskazywana jako najbardziej interesująca.

Oprócz komentarzy w programie dostępne są również tematyczne glosy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz artykuły z czasopism. Dotyczą one nie tylko znakowania i etykietowania żywności, ale także suplementów diety, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych i wielu innych zagadnień

Co ciekawego ukazało się ostatnio w LEX Prawo Europejskie?

W programie pojawił się właśnie komentarz praktyczny pt.: Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej autorstwa Patryka Kalinowskiego z kancelarii Centrum Prawa Żywnościowego. Publikacja ta dotyczy szczegółowych zasad stosowania obowiązkowych oznaczeń na kubki na napoje, które są wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Prawidłowe stosowanie tych oznaczeń – z uwagi na stopień skomplikowania dotyczących ich wymogów oraz przewidywane w polskich przepisach kary – będą znaczącym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców.

Oprócz wymienionej publikacji warto zwrócić uwagę na inne niedawne komentarze praktyczne autorów z CPŻ w zakresie znakowania żywności, jak chociażby:

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.