Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zgłosić naruszenie prawa w szpitalu i zyskać status sygnalisty?

21 stycznia 2022

Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała czas na implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. dyrektywę o sygnalistach. Tymczasem nadal na stronie Rządowego Centrum Legislacji możemy znaleźć dopiero projekt ustawy implementującej. Niemniej jednak, ważnym jest dobre przygotowanie placówek wykonujących działalność leczniczą do momentu, w którym ustawa zacznie obowiązywać. Jak więc należy poprawnie zgłosić naruszenie prawa?

Projekt ustawy implementującej unijną dyrektywę zakłada trzy kanały zgłoszeń naruszeń:

  • wewnętrzny
  • zewnętrzny
  • ujawnienie publiczne

1. Wewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń

Dyrektywa unijna nakłada na podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów o tzw. sygnalistach obowiązek przygotowania wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa. Szczegółowe uregulowania dotyczące tej materii oczywiście zostaną ostatecznie ukształtowane przez ustawę implementującą, natomiast już dziś możemy co nie co o niej powiedzieć. Projekt ustawy zakłada, że wewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń będzie miał charakter wewnątrzzakładowego aktu prawnego. Co to oznacza? W praktyce oznacza to konieczność uzgodnienia rozwiązań związanych z kanałem zgłoszeń z zakładowymi organizacjami związkowymi, co w szpitalach może okazać się kwestią kluczową. Więcej znajdziesz w nowym komentarzu praktycznym autorstwa naszego eksperta, Macieja Łokaja ,,Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu''.

2. Zewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń

Zewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń jest drugim źródłem wiedzy na temat naruszeń prawa w organizacji i drugim sposobem na uzyskanie statusu sygnalisty. Dyrektywa oczywiście nie określa jaki podmiot miałby taką funkcję pełnić. Z pomocą przychodzi nam projekt ustawy implementującej, w którym ustawodawca tę funkcję przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Czym skutkuje takie rozwiązanie? O tym we wspomnianym wcześniej komentarzu praktycznym.

3. Ujawnienie publiczne

Jest to trzeci sposób zgłoszenia naruszenia prawa w organizacji, w tym w szpitalu. Jest on obwarowany największymi warunkami dopuszczalności, bowiem nie każde ujawnienie publiczne będzie podstawą do uzyskania statusu sygnalisty, a tym samym ochrony. Wynika to z przepisów projektu polskiej ustawy implementującej. Sama dyrektywa określa tylko, że przez ujawnienie publiczne rozumie się każde podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej. Szczegółowe warunki dokonania prawidłowego ujawnienia publicznego zostały omówione w komentarzu ,,Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu''.

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. ustawa o sygnalistach) nałoży na szpitale szereg nowych obowiązków. Mimo, że jest ona nadal na etapie projektu już teraz każdy z podmiotów obowiązanych do jej stosowania powinien przygotować się na wdrożenie jej rozwiązań. Z pomocą przyjdzie Ci LEX i dostępne w nim dwa komentarze praktyczne - ,,Sygnalista w podmiocie leczniczym - kto i kiedy podlega ochronie?'' oraz najnowszy ,,Procedura dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w szpitalu''. Ponadto 26 stycznia 2022 r. o godzinie 13.30 odbędzie się szkolenie online ,,Obowiązki szpitali i przychodni dotyczące ochrony sygnalistów''. Zapisz się już teraz!

Jak zgłosić naruszenie prawa w szpitalu i zyskać status sygnalisty?
Patrycja Szczuka

Product Manager w Redakcji Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.