Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Otwarcie przedszkoli w okresie pandemii - procedury bezpieczeństwa i wzory dokumentów

15 maja 2020

Powrót dzieci do przedszkoli w okresie epidemii koronawirusa, wiąże się dla dyrektorów z dużym wyzwaniem. Powinni oni jak najszybciej opracować i wdrożyć procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie placówki, a do których będą musiały się stosować dzieci, pracownicy placówki, jak i rodzice wychowanków.

W związku z otwarciem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dyrektorzy tych jednostek powinni wprowadzić wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, obowiązujące na ich terenie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również procedury w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem u pracowników i wychowanków przedszkola.

Procedury zgodne z zaleceniami MZ, GIS i MEN

Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przez personel przedszkola, wychowanków i ich rodziców, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce w okresie epidemii. Procedury powinny być opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam do korzystania z opublikowanej w programie LEX Prawo Oświatowe Procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która - krok po kroku określa zasady i tryb postępowania w ww. zakresie, zadania dyrektora i pozostałych pracowników placówki wychowania przedszkolnego, organu prowadzącego oraz rodziców wychowanków, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówce, oraz wzory niezbędnej dokumentacji.

 

Otwarcie przedszkoli w okresie pandemii - procedury bezpieczeństwa i wzory dokumentów
Lidia Marciniak
product manager Oświata