Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Procedury bezpieczeństwa w szkołach w okresie epidemii - krok po kroku

28 sierpnia 2020

Powrót uczniów do szkół w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii, wiąże się dla dyrektorów z dużym wyzwaniem. Powinni oni jak najszybciej wdrożyć procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki, do stosowania przez wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Po wielomiesięcznej przerwie, uczniowie wracają do szkół w stacjonarnej formie. Na dyrektorach spoczywa obecnie wiele odpowiedzialnych zadań, a w szczególności tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole, w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii. Sprawą priorytetową jest zatem jak najszybsze przygotowanie i wzdrożenie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Procedury zgodne z zaleceniami MZ, GIS i MEN

Prawidłowe wdrożenie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców, pozwoli zachować bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce w okresie epidemii. Procedury powinny być opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam do korzystania z opublikowanych w LEX Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach w czasie stanu epidemii (COVID-19), które - krok po kroku, przedstawiają działania dyrektorów i organów prowadzących, związane z:

  • przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych,
  • przyjęciem uczniów do szkół i zapewnieniem im bezpiecznych warunków pobytu,
  • postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia albo pracownika szkoły.

Procedura zawiera również dodatkowe rozwiązania, które szkoły mogą lub powinny wdrożyć, jeśli znajdują się na obszarze tzw. strefy żółtej lub czerwonej.

W procedurze znajdują się również wzory dokumentów, do wykorzystania w praktyce szkolnej:

Procedury bezpieczeństwa w szkołach w okresie epidemii - krok po kroku
Lidia Marciniak

product manager Oświata