Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Produkty ekologiczne: unikalne na rynku komentarze już w LEX-ie

21 stycznia 2022

Od 1 stycznia br. obowiązuje w Unii Europejskiej nowa regulacja dotycząca produktów ekologicznych. W LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy właśnie unikalne komentarze praktyczne na ich temat. Pierwszy z nich dotyczy zasad importu produktów rolnictwa ekologicznego, drugi - odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Kategorie składników i substancji dozwolonych oraz zakazanych w paszach

Zawarty w programie komentarz pt.: "Zasady importu produktów rolnictwa ekologicznego – aspekty praktyczne i prawne" autorstwa Urszuli Gondek z Centrum Prawa Żywnościowego w Warszawie omawia zawarte w rozporządzeniu 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz szeregu aktów wykonawczych do tegoż aktu następujące praktyczne kwestie:

 • odpowiada na pytanie, kiedy produkt może być importowany i wprowadzony do obrotu,
 • określa obowiązki importera dotyczące w szczególności:
  • zgłoszenia działalności i uzyskania certyfikatu,
  • wcześniejszego powiadomienia i
  • wypełniania świadectwa kontroli oraz
 • opisuje zasady kontroli urzędowych przesyłek.

Ponadto analizuje polskie regulacje prawne dotyczące omawianego zagadnienia, podejmując zwłaszcza wątek obecnej sytuacji prawnej, w której brakuje w Polsce ciągle nowej ustawy, która dostosuje polskie przepisy do nowych przepisów unijnych.

Odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej

Drugi z komentarzy dotyczy prawnie dopuszczalnych odstępstw od ogólnych zasad produkcji ekologicznej oraz szczegółowych warunków ich stosowania. Omawia się w nim wyjątki określone w przepisach nowego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej oraz poszczególnych rozporządzeniach wykonawczych do tegoż aktu. W swoim komentarzu dotyczącym tej tematyki autorka - Maria Pavlovska, również reprezentująca kancelarię Centrum Prawa Żywnościowego, odniosła się do następujących odstępstw i wyjątków od zasad produkcji ekologicznej:

 • odstępstw od zasad produkcji ekologicznej w zakresie produkcji roślinnej,
 • odstępstwa od zasad produkcji ekologicznej w produkcji zwierzęcej,
 • wyjątków od zasad produkcji ekologicznej dla zwierząt akwakultury,
 • wyjątków od zasad produkcji ekologicznej w przypadku wystąpienia okoliczności katastroficznych oraz
 • możliwości stosowania składników nieekologicznych w produkcji ekologicznej żywności przetworzonej.

W komentarzu autorka omawia również projekt nowej ustawy w zakresie jej zapisów dotyczących stosowania odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego. Odpowiada również na pytanie, jakie regulacje będą obowiązywać do dnia przyjęcia projektowanej ustawy oraz czy do tego czasu możliwe będzie wydawanie decyzji przez organy Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie przedmiotowych odstępstw.

Komentarze praktyczne z prawa żywnościowego w LEX Prawo Europejskie

Wymienione wyżej publikacje to kolejne komentarze praktyczne związane z problematyką prawa żywnościowego w LEX Prawo Europejskie. W sumie w programie znaleźć można ponad 40 tego rodzaju opracowań o tej tematyce. Większość z nich dotyczy kwestii związanych ze znakowaniem i etykietowaniem żywności. Z kontaktów z naszymi Klientami z branży żywnościowej wynika bowiem, że ta właśnie tematyka jest przez nich wskazywana jako najbardziej interesująca.

Chcesz zapoznać się bliżej z udostępnionymi właśnie publikacjami? Kliknij w te linki:

Produkty ekologiczne: unikalne na rynku komentarze już w LEX-ie
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.