LEX Prawo Europejskie

Więcej

Mniej

LEX Prawo Europejskie jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego prawnika interesującego się zagadnieniami prawa Unii Europejskiej. Dedykowany jest zarówno praktykom, jak i teoretykom, którzy pragną mieć dostęp do kompleksowo opracowanej bazy dokumentów z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Więcej

LEX Prawo Europejskie jest niezbędnym narzędziem w pracy każdego prawnika interesującego się zagadnieniami prawa Unii Europejskiej. Dedykowany jest zarówno praktykom, jak i teoretykom, którzy pragną mieć dostęp do kompleksowo opracowanej bazy dokumentów z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

 • Szczegóły

W programie znajdziesz: 

Dokumenty autorskie

Komentarze do aktów prawa europejskiego i Konwencji Praw Człowieka oraz monografie dotyczące tematyki prawa europejskiego:

 • pisane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX oraz
 • publikowane w wersji elektronicznej, pierwotnie wydane w formie książkowej nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska pod marką LEX, ABC, Oficyna i Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń sądów europejskich i sądów polskich zajmujących się problematyką prawa europejskiego:

 • pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX oraz
 • publikowanych w czasopismach: Europejski Przegląd Sądowy, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Państwo i Prawo, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny.

Omówienia do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będące streszczeniami najbardziej istotnych orzeczeń Trybunału w Strasburgu dostępnych zazwyczaj wyłącznie w wersji anglo- lub francuskojęzycznej. Omówienia zostały opracowane przez Marka Antoniego Nowickiego, jednego z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie ochrony praw człowieka, byłego długoletniego członka Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z m.in. takich czasopism jak: Europejski Przegląd Sądowy, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Państwo i Prawo, Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Prawo Unii Europejskiej, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Europejskiego, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Studia Europejskie, Yearbook of Polish European Studies, Common Market Law Review (tezy publikacji prezentowane są w wersji polskojęzycznej (tłumaczenie) i oryginalnej - anglojęzycznej).

Słowniki obcojęzyczne:

 • Słownik orzecznictwa sądów europejskich angielsko-polski, Rafała Bujalskiego;
 • Słownik Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski, Marka Antoniego Nowickiego.

Bibliografia LEX, czyli zbiór metryk publikacji prawniczych wybranych i opracowanych przez Redakcję LEX Prawo Europejskie, dotyczących publikacji pochodzących z czasopism i wydawnictw książkowych z zakresu prawa europejskiego, w tym z czasopism zagranicznych (Common Market Law Review).

Polskie tłumaczenie Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dokumenty źródłowe

Komplet metryk i tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej w języku polskim.

Metryki oraz pierwotne obcojęzyczne teksty aktów prawnych UE pochodzących z lat 1953-2004, nieopublikowanych w polskich wydaniach dzienników urzędowych UE.

Ujednolicone teksty aktów prawnych i innych dokumentów quasi-legislacyjnych Unii Europejskiej w języku polskim pochodzących z:

 • bieżących wydań Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii L oraz serii C ukazujących się w języku polskim od 1 maja 2004 r.,
 • specjalnej polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającej akty unijne opublikowane pierwotnie przed 1 maja 2004 r.,
 • uzupełnione o pierwotne wersje tekstów aktów prawnych w językach angielskim, francuskim i niemieckim do aktów opublikowanych w dziennikach urzędowych UE serii L oraz polskiej specjalnej edycji.

Orzeczenia sądów europejskich:

  • orzeczenia luksemburskie (czyli orzeczenia organów sądowych Unii Europejskiej: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji) i Sądu ds. Służby Publicznej), w tym:

 

   - komplet orzeczeń z lat 1954 - kwiecień 2004 r. opublikowanych w urzędowym zbiorze orzecznictwa Unii Europejskiej (European Court Reports) w języku angielskim, z których tezy do wybranych orzeczeń zostały przetłumaczone przez Wydawnictwo i podmioty wspierające na język polski,

 

   - orzeczenia luksemburskie wydawane w języku polskimprzez Unię Europejską od dnia przystąpienia, opublikowane w: Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji (ZOTSiSPI) - polskim odpowiedniku European Court Reports (prezentowane w programie orzeczenia opublikowane w ZOTSiSPI posiadają również wersje anglojęzyczne opublikowane w European Court Reports), Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C, Internecie (na oficjalnej stronie internetowej prawa Unii Europejskiej - Eur-lex) oraz w niektórych czasopismach;

 

 • orzeczenia strasburskie (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka do 1998 roku) z uzasadnieniami w języku angielskim lub francuskim, z których wybrane najważniejsze orzeczenia opatrzono tezami przetłumaczonymi na język polski,
 • orzeczenia sądów polskich dotyczące prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Urzędowe wzory pism i formularzy pochodzące z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii L oraz serii C.

Dane teleadresowe instytucji europejskich zawarte w Informatorze europejskim.

Program można rozszerzyć o dodatkowy moduł:

 • LEX Czasopisma on-line;
LEX Prawo Europejskie
183,35zł netto/m-c
2 200,20zł netto/rok
Narzędzia
Aktówka
Historia, Indeksy, Roczniki
Kalendarium
Wyszukiwarka instytucji
Ważne terminy
Słowniki UE
Alerty
Praktyka
Wiadomości
Wzory
Komentarze praktyczne
Prawo
Dz. U. i M.P.
Dzienniki UE
Orzeczenia sądów polskich
Orzeczenia europejskie
Wiedza
Glosy
Tezy z piśmiennictwa
11 594
Komentarze do ustaw
Monografie
Omówienia
183,35zł netto/m-c
2 200,20zł netto/rok
Pobierz plik z porównaniem wersji

Kliknij aby pobrać
plik .PDF z porównaniem wersji

Pobierz plik
Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %