Ochrona sygnalistów i Twojej firmy

Sygnanet

Sygnanet to szyfrowany, w pełni poufny system do przyjmowania i procedowania zgłoszeń o nieprawidłowościach odpowiedni dla każdej organizacji.

Ochrona sygnalistów i Twojej firmy
Już od 335,00 zł netto/m-c Najniższa cena z 30 dni
przed obniżką:
335,00 zł

Czym jest Sygnanet?

Sygnanet firmy SpecFile Project Sp. z o.o., partnera platformy LEX Hub to narzędzie do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości online. 

System zapewnia m.in. możliwość bezpiecznego przesłania, przekazania, pobrania potwierdzenia zgłoszenia oraz bezpieczną komunikację z Sygnalistą. Zabezpiecza dane przed wyciekiem oraz funkcjonalności pogłębiające rozliczalność procesów, które pozwalają chronić przede wszystkim pracodawcę przed karami m.in: historia operacji, potwierdzenia, rejestr zgłoszeń, raportowan...

Jak możemy Ci pomóc spełnić nowy obowiązek prawny?

Poufny, szyfrowany kanał do przyjmowania zgłoszeń

Poufny, szyfrowany kanał do przyjmowania zgłoszeń

Wdrożysz szyfrowany i poufny kanał wewnętrzny Sygnanet do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach zgodny z dyrektywą o sygnalistach, projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, RODO, AML, ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Wewnętrzna procedura do samodzielnej edycji

Wewnętrzna procedura do samodzielnej edycji

Wraz z narzędziem Sygnanet otrzymasz od nas kompletny wzór procedury wewnętrznej przygotowany przez wykwalifikowanego i doświadczonego w temacie sygnalistów i compliance prawnika, który w prosty i szybki sposób dopasujesz do potrzeb swojej organizacji.

Edukacyjne szkolenie dla Twoich pracowników

Edukacyjne szkolenie dla Twoich pracowników

Przeszkolisz pracowników dzięki eksperckiemu szkoleniu wideo dla pracowników "Zgłaszanie nieprawidłowości i ochrona sygnalistów", które również otrzymasz wraz z narzędziem Sygnanet i procedurą. Ten pakiet odpowiada na wszystkie potrzeby firm wdrażających nowe prawo!

Co zapewnia system Sygnanet?

 • Anonimowość i ochrona tożsamości zgłaszającego
  Dzięki Sygnanet pracownicy mogą bezpiecznie i w 100% anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy. W ten sposób program chroni tożsamość sygnalisty i zachęca go do zgłaszania nieprawidłowości, zwiększając wykrywalność niepożądanych zachowań.

 • Kontakt zwrotny z sygnalistą
  Korzystając z intuicyjnego panelu firmowego, odbiorca zgłoszenia (np. właściciel przedsiębiorstwa czy menadżer) może zwrotnie wysłać wiadomość do sygnali...

Porównaj wersje

Sygnanet Standard

Sygnanet Premium

Sygnanet Enterprise

335,00 zł

netto/m-c

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
335,00 zł netto/m-c

585,00 zł

netto/m-c

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
585,00 zł netto/m-c

835,00 zł

netto/m-c

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
835,00 zł netto/m-c

Narzędzie

Procedura

Szkolenie dla pracowników

Liczba odbiorców zgłoszeń

2 odbiorców 4 odbiorców 6 odbiorców

Jak działa Sygnanet?

 1. Firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.
 2. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują).
 3. Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.
 4. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?

  Najważniejsze, by zgłoszenia były bezpieczne, jeśli chodzi o ochronę tożsamości osoby zgłaszającej. Wtedy może się ona m.in. podpisać pod zgłoszeniem – nie jest to zabronione, natomiast w większości przypadków będzie chciała pozostać anonimowa. Istnieje jednak obowiązek kontaktu z nim.

 • 2. Czy i w jaki sposób zabezpieczona będzie treść (plik) z potwierdzeniem zgłoszenia?

  Plik ze zgłoszeniem (i załącznikami) jest szyfrowany na urządzeniu sygnalisty (w przeglądarce) i w takiej postaci jest przekazywany na serwer. Do odbiorcy wysyłany jest mail z powiadomieniem o nowym zgłoszeniu. Proces szyfrowania i deszyfrowania zgłoszeń oparty jest o algorytmy RSA-4096 oraz AES-256, które są wykorzystywane na świecie do utajniania informacji i uznawane za standard w kryptografii ze względu na ich bezpieczeństwo. To rozwiązanie podwyższa bezpieczeństwo i przeciwdziała wyciekom zgłoszeń.

 • 3. Czy system Sygnanet umożliwia także prowadzenie dalszej korespondencji?

  Tak, system umożliwia i sprzyja poufnej komunikacji Sygnalista - Pracodawca. Po wprowadzeniu zgłoszenia generowane jest sygnaliście login i hasło. Ponadto odbiorcy generowane są klucze szyfrujące. W Potwierdzeniu przekazywane są dane logowania (login i hasło) oraz adres strony logowania. Szyfrowana jest również korespondencja zwrotna.

 • 4. Jak zapewniono anonimowość sygnalisty?

  Ani serwer Sygnanet, ani poprzedzający go proxy nie zachowują (nie tworzą) logów transmisji. Niemożliwe jest dotarcie do danych o transmisji i zidentyfikowanie użytkownika.

 • 5. Czy system będzie pokazywał zdarzenia?

  TAK. W Historii operacji widać wszystkie zdarzenia z systemu. Pozwala to obserwować zgłoszenie na każdym etapie jego rozpatrywania: kto, kiedy, jakie dane wprowadził/ zmodyfikował, czy pobrał po stronie rozpatrującej zgłoszenie.

 • 6. Czy system umożliwia prowadzenie rejestru zgłoszeń?

  TAK. W różnych przekrojach i dla wielu parametrów wyszukiwania

Ważne! System Sygnanet jest zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sprawdź: Regulamin programu Sygnanet.