Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem

04 maja 2020

Ułatwieniu udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE służyć ma przyjęty 28 kwietnia przez Komisję projekt pakietu bankowego. W ten sposób banki mają pomóc łagodzić skutki ekonomiczne koronawirusa. Najważniejszą częścią pakietu jest projekt rozporządzenia ws. przepisów ostrożnościowych w sektorze bankowym.

Zmiany w bankowych przepisach ostrożnościowych

W swoim projekcie Komisja zaproponowała wprowadzenie ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w przepisach ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego. Ma to zwiększyć zdolność banków do udzielania kredytów i pokrywania strat związanych z koronawirusem.
Zaproponowane zmiany polegają na zastosowaniu następujących nadzwyczajnych tymczasowych środków:

  • dostosowanie harmonogramu stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do kapitału banków,
  • bardziej uprzywilejowane traktowanie gwarancji publicznych przyznanych w trakcie tego kryzysu, a także
  • odroczenie terminu stosowania bufora wskaźnika dźwigni i zmianę sposobu wyłączania niektórych ekspozycji z obliczania wskaźnika dźwigni.

Ponadto Komisja planuje przyspieszenie daty rozpoczęcia stosowania szeregu uzgodnionych środków zachęcających banki do finansowania projektów dotyczących pracowników, MŚP i infrastruktury.
Więcej na temat projektowanego pakietu przeczytać można w mini-komentarzu legislacyjnym dostępnym w programie LEX Prawo Europejskie.

Komentarze bieżące do projektów aktów prawa UE w programie LEX Prawo Europejskie

Od niedawna w programie LEX Prawo Europejskie udostępniamy mini-komentarze do najważniejszych bieżących projektów aktów prawa UE. Aby dotrzeć do nich w programie do konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.
Komentarzy do projektów należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZA LEGISLACJA" usytuowanym w górnym rzędzie w środkowej jego części. Dotychczas panel ten zawierał krótkie komentarze do najnowszych opublikowanych aktów prawnych UE (pisaliśmy o tym np. TUTAJ. Od niedawna wzbogacony został o mini-komentarze do unijnych projektów legislacyjnych.
W komentarzu do projektu znaleźć można oprócz streszczenia najważniejszych zmian:

  • link do oficjalnego tekstu projektu oraz
  • link do informacji o aktualnym przebiegu prac legislacyjnych.
     
Łatwiejsze kredyty dla gospodarstw domowych i firm w związku z koronawirusem
Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.