Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prosta spółka akcyjna - co musisz wiedzieć?

22 lipca 2021

1 lipca do polskiego obrotu prawnego wprowadzono instytucję prostej spółki akcyjnej (w skrócie: PSA). Z założenia PSA jest formą prostszą niż spółki kapitałowe dotychczas uregulowane w KSH i ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnego obrotu gospodarczego. Ustawodawca przedstawia ją jako szytą na miarę formę prowadzenia działalności gospodarczej dla tzw. start-upów czy przedsiębiorstw technologicznych. Czy w rzeczywistości tak jest?

Prosta spółka akcyjna przeszła długą drogę od pomysłu do jej prawnego uregulowania. Wzbudziła w tym czasie wiele kontrowersji na temat zasadności jej powołania do życia. Niemniej jednak tak się stało i obecnie funkcjonuje ona jako kolejny typ spółki prawa handlowego.

Prosta spółka akcyjna - specyficzna spółka kapitałowa

Prosta spółka akcyjna jest klasyfikowana jako spółka kapitałowa, wykazuje jednak w tym względzie wiele odmienności w stosunku do pozostałych rodzajów spółek. Pierwszą znaczącą różnicą jest brak kapitału zakładowego. Tę funkcję w PSA pełni tzw. kapitał akcyjny, którego wartość minimalna wynosi 1 zł. Co ważne, wysokość tego kapitału nie jest wpisywana do umowy spółki. Ponadto, wkładem na pokrycie akcji może stać się wszelki wkład niepieniężny mający wartość majątkową np. świadczenie pracy. Akcje PSA nie mają też typowej wartości nominalnej, a w umowie spółki określona jest tylko ich cena emisyjna. Są to cechy, które w pewnym stopniu odbiegają od typowego opisu spółki kapitałowej.

Dodatkowo, ustawodawca dał możliwość odejścia w przypadku PSA od dualnego systemu zarządzania spółką na rzecz systemu monistycznego. Zarówno kompetencje zarządcze jak i nadzorcze przyznano radzie dyrektorów, w zamian za powoływanie dwóch oddzielnych organów: zarządu i rady nadzorczej. Można więc powiedzieć, że prosta spółka akcyjna jest zaliczana do grupy spółek kapitałowych, ale z uwzględnieniem cech charakterystycznych, typowych tylko dla niej.

Powołanie do życia prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna powołana może być w dwojaki sposób:

  • poprzez zawarcie umowy przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy spółki
  • w sposób tradycyjny, przez zawiązanie tradycyjnej umowy prostej spółki akcyjnej.

Na tym etapie również dochodzi do wyboru modelu zarządzania spółką. Szczegółową drogę od pomysłu na powołanie do życia PSA do jej wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS przedstawia procedura dostępna w programie LEX autorstwa Michała Koralewskiego ,,Zawiązanie prostej spółki akcyjnej''.

Elastyczność prostej spółki akcyjnej

Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej to niewątpliwie forma dostosowania prawa do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego. Jego specyfika spowodowała potrzebę wprowadzenia formy bardziej elastycznej, odformalizowanej, możliwej do zastosowania przez podmioty nieposiadające dużego wkładu finansowego. Poprzez konkretne regulacje, a więc między innymi poprzez dopuszczenie wnoszenia wkładów w postaci pracy, wprowadzenie bardzo niskiego kapitału akcyjnego czy też akcji bez wartości nominalnej ustawodawca odpowiedział na te potrzeby. Dodatkowo możliwość wyboru między systemami zarządzania spółką jest przejawem elastyczności struktury nowej spółki kapitałowej. Czas pokaże czy prosta spółka akcyjna zrealizuje postawione jej cele, natomiast już teraz można powiedzieć, że jest ona rozwiązaniem w pewnym sensie rewolucyjnym.

LEX przygotował się na tę zmianę zawczasu, w związku z tym po wpisaniu w wyszukiwarce hasła ,,prosta spółka akcyjna'' znajdziesz zbiór wzorów autorskich i procedur, które pozwolą na dokładniejsze zapoznanie się z konstrukcją prostej spółki akcyjnej, ale także pomogą w kwestiach formalnych związanych z jej powołaniem do życia.

Prosta spółka akcyjna - co musisz wiedzieć?
Patrycja Szczuka

Młodszy Redaktor

Redakcja Publikacji Elektronicznych