Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki komunale- bezpłatny webinar

25 listopada 2021

Jakie warunki, są niezbędne, by spółka komunalna mogła prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej? Na jakich zasadach spółki komunalne mogą prowadzić działalność komercyjną? Bezpłatny webinar to miejsce, gdzie wszystkie wątpliwości zostaną rozwiązane.

Ustawa o gospodarce komunalnej (dalej ustawa) wskazuje, że gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania własne gminy jedynie, gdy występują w gminie warunki określone w ustawie.

Zgodnie z art. 10 ustawy wskazane są trzy wyjątki pozwalające prowadzić spółkom komunalnym działalność gospodarczą:

 1. istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;
 2. występuje w gminie znaczące bezrobocie, a działalność gospodarcza spółki komunalnej może zaaktywizować gospodarczo gminę;
 3. zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

Tak gdzie wyjątki, tam wątpliwości

Sądy administracyjne w swoim orzecznictwie wskazują, że wyżej wymienione przesłanki są niewystarczające. Ważne jest by dodatkowo istniał dodatkowy czynnik, tzn., aby działalność gospodarcza spółki komunalnej miała znaczenie dla rozwoju gminy.

Już 26 listopada 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki komunalne, gdzie prelegent Karol Kupień poruszy zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania spółek komunalnych w polskim systemie prawnym. Omówione zostaną warunki, jakie są niezbędne, by spółka komunalna mogła prowadzić działalność poza sferą użyteczności publicznej oraz jak należy rozumieć zadania wchodzące w sferę użyteczności publicznej. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z wewnętrzną i zewnętrzną kontrolą spółek komunalnych, jak również potencjalne konsekwencje, które mogą wiązać się z nieuzasadnionym prowadzeniem działalności komercyjnej.

W czasie szkolenia dowiesz się:

 • Kiedy mamy do czynienia ze spółką komunalną?
 • Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki komunalne
 • Działalność w sferze użyteczności publicznej
 • Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej
 • Przesłanki uprawniające umożliwiające prowadzenie działalności komercyjnej przez spółki komunalne
 • Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna działalności spółki komunalnej
 • Praktyczne przykłady i konsekwencje naruszenia zasad prowadzenia działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej

Zapisz się już dzisiaj!

Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki komunale- bezpłatny webinar
Katarzyna Baczyńska

product manager

 
Zobacz w Lex szkolenia o spółkach komunalnych:
 1. Kontrola i nadzór właścicielski w spółkach komunalnych
 2. Obsadzanie stanowisk członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach komunalnych
 3. Ustalanie wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.