Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prywatna rejestracja czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk

19 grudnia 2019

Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Strony i uczestnicy postępowania muszą jednak uprzedzić sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Sąd zakaże stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania. 

Uprzedzenie o zamiarze rejestracji

Jak wskazuje Olga Maria Piaskowska w: "Rejestrowanie posiedzeń przez strony na własny użytek",  uprzedzenie o zamiarze utrwalania przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą prywatnego urządzenia rejestrującego dźwięk jest obowiązkiem strony. Strona może uczynić zadość temu obowiązkowi zarówno w piśmie procesowym, jak i formułując stosowne oświadczenie ustnie na rozprawie. Brak przeszkód, aby strona złożyła tego rodzaju oświadczenie w pierwszym piśmie procesowym (np. pozwie, czy odpowiedzi na pozew), albowiem przepis wymaga uprzedzenia o zamiarze rejestracji a nie o przystąpieniu do dokonania rejestracji. Należy także zwrócić uwagę, że strona ma prawo do rejestracji tylko i wyłącznie zapisu dźwiękowego przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej przy której jest obecna. Niedozwolona jest także rejestracja posiedzenia sądowego lub innej czynności sądowej w drodze rejestracji samego obrazu. 

Zakazanie stronie dokonania rejestracji

Przesłankami zakazania stronie skorzystania z uprawnienia do prywatnej rejestracja czynności sądu, są:

  1. okoliczność, że posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub
  2. sprzeciwianie się temu przez wzgląd na prawidłowość postępowania. Okoliczności, które mogą wpłynąć na prawidłowy tok postępowania (zakłócić go), zależą od konkretnego przypadku i podlegają ocenie sądu. Może to być np. sprzeciw wobec rejestracji dźwięku wyrażony przez drugą stronę czy też wcześniejsze zachowanie strony, która uprzednio zarejestrowane czynności upubliczniła, czy też wszelkie inne zachowania strony stanowiące przejaw nielojalnego zachowania itp. 

Sąd zakazuje dokonania rejestracji w formie postanowienia.

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.