Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przełomowy wyrok TSUE dla frankowiczów

28 czerwca 2023

15 czerwca 2023 zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w głośnej sprawie C-520/21. Zgodnie z orzeczeniem Banki nie mogą domagać się od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

 

Stanowisko trybunału zapadło w zgodzie z lutową opinią rzecznika generalnego trybunału Anthonego Michaela Collinsa, zgodnie z którą bank nie może dochodzić od kredytobiorców kwot innych niż zwrot kapitału wraz z odsetkami za opóźnienie od chwili wystosowania wezwania do zapłaty, gdyż nie może czerpać korzyści z sytuacji wywołanej swoim bezprawnym działaniem.

 

Prawo banku do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału 

Wyczekiwany w Polsce wyrok TS UE w sprawie C-520/21 przyniósł rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej dopuszczalności żądania przez banki tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednakże TS UE wypowiedział się nie tylko o rekompensacie za koszt nienależnej usługi - ale szerzej - na temat czego w dyskursie publicznym o wyroku zdążyło już narosnąć wiele mitów. Więcej na ten temat dowiesz się z LEX News "Roszczenia banku z unieważnionej umowy kredytu frankowego w świetle wyroku TSUE w sprawie C-520/21" 

 

Prawo kredytobiorcy do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W wyroku C-520/21 Trybunał Sprawiedliwości podjął także temat dotyczący prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału lub podobnych roszczeń uzupełniających po stronie konsumenta. Jak mówi Dawid Rogoziński w LEX News "Roszczenia kredytobiorców ponad kwotę zapłaconych rat w świetle wyroku TSUE w sprawie C-520/21" - rozstrzygnięcie tej kwestii jest typowe dla Trybunału - przedstawił on sądom krajowym pewien algorytm postępowania, którego wdrożenie będzie kluczowe dla przesądzenia czy kredytobiorcom należeć będą się kwoty ponad wpłacone raty i odsetki za opóźnienie. 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

 

Monika Kozłowska

Product manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.