Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 4.0 – przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu COVID-19

21 lipca 2020

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej mają możliwość zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Mogą to uczynić także z powodu braku możliwości jej prowadzenia wskutek pandemii COVID-19. Nowa procedura w LEX prezentuje skutki podatkowe takiej sytuacji.

W związku z pandemią koronawirusa ustawodawca dokonał zmian w przepisach dotyczących zasad zgłaszania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podatników karty podatkowej. Nowe regulacje wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0. Pozwoliły one odpowiednim organom państwowym wprowadzać czasowe ograniczenia prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Takie zakazy były wydawane np. w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, kosmetycznych itp.

Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jeśli podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej nie miał możliwości wykonywania określonego rodzaju działalności z powodu wprowadzenia prawnych zakazów z uwagi na COVID-19, to wówczas czas ten jest traktowany na równi ze zgłoszoną przerwą w prowadzeniu działalności.
Skutki podatkowe takiej sytuacji omawia nowa procedura Faktyczna przerwa spowodowana COVID-19 w działalności opodatkowanej kartą podatkową.

Obniżenie wysokości podatku

W efekcie regulacji tarczy 4.0 podatnicy opodatkowani kartą podatkową, z mocy prawa, nie są obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia. W związku z powyższym podatek płacony w formie karty podatkowej ulega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności.

Brak obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego o przerwie w działalności

Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej, którzy z uwagi na wprowadzony z powodu epidemii koronawirusa przez władze publiczne czasowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą jej prowadzić, nie muszą zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, spowodowanej czasowym zakazem prowadzenia tej działalności wprowadzonym przez władze publiczne z powodu epidemii COVID-19.

Takie zwolnienie wprowadził nowy art. 57g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotychczas jedynie złożenie takiego zawiadomienia warunkowało niepłacenie podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy.

Tarcza 4.0 – przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu COVID-19
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.