Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przesyłka hybrydowa - rewolucja w pracy komornika?

30 listopada 2023

Od 1 września 2023 r. komornik w swojej codziennej pracy może korzystać z usługi przesyłki hybrydowej. Czym jest PUH? Czy PUH to kolejny krok do usprawnienia postępowania egzekucyjnego?

Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. poz. 2517) umożliwiła wprowadzenie do kancelarii komorniczych usługi przesyłki hybrydowej.

Czym jest PUH? 

Zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych jest to możliwość przesyłania przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej. W praktyce polega to na tym, że przesyłka (np. list) będzie dostarczona w formie tradycyjnej, papierowej, do rąk odbiorcy, ale na wcześniejszym etapie będzie ona w formie elektronicznej. Tak więc będzie ona wysłana w sposób elektroniczny, następnie będzie wydrukowana i włożona do koperty i tak dostarczona do odbiory.

Jakie przesyłki będą wysyłane w formie hybrydowej? 

Komornik będzie mógł wysłać w nowej formie tylko taką korespondencję, która nie wymaga jego podpisu i są to:

  • wezwania,
  • zawiadomienia,
  • odpisy postanowień i innych orzeczeń,
  • pisma przewodnie, przy których przesyłane są odpisy pism doręczanych przez komornika,
  • pouczenia,
  • kopie protokołów.

Pisma te zamiast podpisu muszą zawierać adnotację:

„Niniejsze pismo nie wymaga podpisu zgodnie z § 16a ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych jako właściwie zatwierdzone w systemie teleinformatycznym operatora wyznaczonego służącym do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej”.

Czy zmiana jest korzystna dla przyśpieszenia postępowań egzekucyjnych? 

W najnowszym komentarzu praktycznym Usługa przesyłki hybrydowej w pracy komornika autor zwraca uwagę nie tylko na aspekt prawny nowego rozwiązania, ale też praktyczny. Komentarz analizuje znaczenie wprowadzonych zmian w codziennej pracy komornika. Komentarz dostępny jest TUTAJ.

Podział majątku wspólnego małżonków

Katarzyna Baczyńska

Product Manager

Lex Windykacje