Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przymusowa restrukturyzacja banku - co dalej z roszczeniami frankowiczów?

25 października 2022

Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowego postępowania restrukturyzacyjnego względem Getin Noble Bank. Roszczenia frankowiczów pozostają aktualne, ale nowa rzeczywistość będzie wymagała ponownego przemyślenia strategii i dostosowania rozwiązań indywidualnie dla każdego kredytobiorcy.

O tym jak przymusowa restrukturyzacja wpływa na sytuację wierzycieli-kredytobiorców, których z podmiotem w restrukturyzacji łączy umowa kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, pisze Dawid Rogoziński. W nowym komentarzu praktycznym "Przymusowa restrukturyzacja banku a roszczenia frankowiczów" sprawdza jakie instrumenty będą najefektywniejsze w zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Scenariusze przymusowej restrukturyzacji i ich konsekwencje dla kredytobiorców

Jeżeli podmiot spełnia przesłanki ustawowe (art. 107 ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji), Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydaje decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Dla kredytobiorców najważniejszym jej elementem jest przeniesienie przedsiębiorstwa - podmiotu w restrukturyzacji do innej instytucji finansowej, a jeżeli faktycznie nastąpiło - w jakim zakresie doszło do tego przeniesienia.

Przeniesienie do instytucji pomostowej lub banku przejmującego daje nową perspektywę roszczeniom kredytobiorców. Jeżeli przejmą oni zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji w całości, kredytobiorca może liczyć na zaspokojenie jego roszczeń. To korzystne rozwiązanie nie jest jednak zasadą. BFG może wyodrębnić składniki majątku podmiotu w restrukturyzacji, które nie zostaną przeniesione. Jeżeli zobowiązanie zostanie po stronie niewypłacalnego podmiotu, szanse na zaspokojenie roszczeń maleją.

Decyzję o przymusowej restrukturyzacji można zaskarżyć

Kredytobiorca (wierzyciel), którego zobowiązania nie przejęła instytucja pomostowa/ bank przejmujący, może zaskarżyć decyzję o przymusowej restrukturyzacji. Skarga do sądu administracyjnego nie wstrzyma procedury restrukturyzacji, ale umożliwi skierowanie roszczeń do BFG. Odpowiedzialność odszkodowawcza Funduszu będzie ograniczona do wysokości straty poniesionej przez kredytobiorcę (art. 105 ust. 4 ustawy z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji).

O tym, co jeszcze można zrobić, aby zwiększyć szanse na skuteczne zabezpieczenie interesów wierzycieli, możesz dowiedzieć się z komentarza praktycznego. Ekspert wskazuje na najlepsze rozwiązania z perspektywy:

  1. Kredytobiorcy, który spłacił kredyt w całości;
  2. Kredytobiorcy, który wygenerował nadwyżkę;
  3. Kredytobiorcy w trakcie wykonywania umowy zawierającej niedozwolone klauzule.

Dzięki lekturze komentarza:

  • poznasz jak decyzja o przymusowej restrukturyzacji wpływa na postępowanie sądowe, zabezpieczające i restrukturyzacyjne;
  • dowiesz się jak dyrektywa 2014/59/UE określająca instrumenty przymusowej restrukturyzacji koliduje z dyrektywą 93/13/UE, która przewiduje środki ochrony praw konsumenta;
  • uzyskasz praktyczną wiedzę na temat efektywności instrumentów prawnych przysługujących kredytobiorcom.

Komentarz dostępny jest w LEX Banki.

Przymusowa restrukturyzacja banku - co dalej z roszczeniami frankowiczów?
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych