Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

28 lutego 2023

Przepisy prawa przewidują stosowne terminy na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym. Stronom niejednokrotnie zdarza się, że tych terminów nie dotrzymują. Przyczyny tego stanu są różne - choroby i wypadki, wyjazdy i inne nieobecności, zdarzenia losowe czy zwykłe zapomnienie.

 

Przyczyny i konsekwencje niedotrzymania terminu

Niedotrzymanie terminu może prowadzić do niemożliwości rozpoznania sprawy albo rozpatrzenia jej w niepełnym zakresie. Czy strona może coś z tym zrobić i dokonać właściwej czynności w postępowaniu po upływie przewidzianego terminu? Czy jest to możliwe w każdym przypadku? Czy wszystkie przyczyny uchybienia terminu zasługują na taką samą ocenę?

Zagadnienie to jest szczególnie istotne w obecnych czasach. Żyjemy coraz szybciej, zajmujemy się coraz większą ilością zadań, co powoduje, że coś w nich może nam umknąć - np. złożenie pisma w urzędzie. Tempo zmian w prawie również źle wpływa na sytuację obywateli - potencjalnych stron postępowania. Jako przykład wystarczy podać przepisy o różnego rodzaju dodatkach, które są możliwe do uzyskania w obliczu rosnących cen, zwłaszcza surowców energetycznych. Kto przegapi termin na złożenie wniosku o potencjalnie przysługujące świadczenie, może go nie uzyskać.

 

Przywrócenie terminu do dokonania czynności

Od lat w polskim postępowaniu administracyjnym funkcjonuje instytucja przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej. Ze względu na swoją konstrukcję, czyli konieczność spełnienia różnego rodzaju wymagań formalnych (jak wniosek zainteresowanego złożony w odpowiednim terminie wraz z dopełnieniem właściwej czynności) oraz zaistnienia przesłanek (uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy wnioskodawcy) a także ocenność sytuacji (organ administracji - czyli w praktyce urzędnik - weryfikuje i ocenia czy faktycznie uchybienie terminu miało miejsce bez winy zainteresowanego) przywrócenie terminu powoduje praktyczne problemy.

 

Pomoc w prowadzeniu postępowania

Jak sobie z tymi problemami radzić, a w efekcie sprawnie i prawidłowo rozpatrywać wnioski o przywrócenie terminu? Odpowiedzi znajdą się w szkoleniu online Skutki uchybienia przez stronę terminu w postępowaniu administracyjnym i procedura jego przywrócenia. Szkolenie uwzględnia również przepisy szczególne w tym zakresie, ustanowione w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. Razem z nagraniem dostępne są m. in. odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników, jak i test umożliwiający uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi materiałami autorskimi dotyczącymi rozpatrywania wniosków o przywrócenie terminu, zwłaszcza:

- procedurą Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, która na czytelnym grafie przedstawia kolejne kroki związane z rozpatrzeniem wniosku,

- komentarzem praktycznym Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym,

- komentarzem praktycznym Przywrócenie terminu,

wzorami dokumentów związanych z postępowaniem o przywrócenie terminu, np. postanowienia uznającego ponaglenie za niezasadne.

Podział majątku wspólnego małżonków

Bartosz Starczewski

Senior product manager