Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak od 1 września podatnik może zostać przywrócony do rejestru VAT?

09 października 2019

Brak jakiejkolwiek aktywności gospodarczej podatnika VAT czynnego nie zwalnia go z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. Od 1 września jest możliwe przywrócenie podatnika do rejestru VAT. W niektórych przypadkach wymaga to złożenia wniosku.

Nowe zasady wykreślenia z rejestru VAT

Do końca sierpnia 2019 r. wykreśleniu z rejestru VAT podlegały podmioty, które nie składały, pomimo takiego obowiązku, deklaracji podatkowych przez okres dwóch kwartałów lub sześciu miesięcy.

Od września okres ten uległ skróceniu do jednego kwartału lub trzech miesięcy. Obecnie podatnik, który nie złoży jednej deklaracji VAT-7K lub trzech deklaracji VAT-7, zostanie wykreślony z rejestru VAT.

Czasem wystarczy wniosek

Od 1.09.2019 r. przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT jest możliwe także bez składania zgłoszenia rejestracyjnego. Może to nastąpić, o ile wniosek podatnika został złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT. Po upływie tego terminu nie jest możliwe przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na niezłożenie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Jak od 1 września podatnik może zostać przywrócony do rejestru VAT?

Należy złożyć brakujące deklaracje VAT

Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT bez składania zgłoszenia rejestracyjnego wymaga złożenia przez podatnika brakujących deklaracji VAT-7/VAT-7K. Deklaracje te należy złożyć najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania.

Przywrócenie rejestracji podatnika VAT

Okres na złożenie wniosku o przywrócenie wynosi dwa miesiące od wykreślenia z rejestru podatników VAT. We wniosku tym podatnik musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a także najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku złożyć brakujące deklaracje. W takiej sytuacji podatnik zostanie przywrócony do rejestru bez konieczności ponownej rejestracji.

Jeżeli natomiast przywrócenie zarejestrowania podatnika bez złożenia zgłoszenia rejestracyjnego nie będzie możliwe, warunkiem ponownej rejestracji podatnika jest złożenie przez niego nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Procedura pt. Przywrócenie zarejestrowania podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT pozwala ustalić w jaki sposób można przywrócić zarejestrowanie podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT z powodu niezłożenia deklaracji VAT. 

Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.