Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Stypendia dla uczestników szkół doktorskich

23 lipca 2019

1 października 2019 r. wchodzą w życie regulacje tzw. Ustawy 2.0. dotyczące kształcenia doktorantów. Nowe przepisy wprowadzają szereg uprawnień dotyczących stypendiów dla tej grupy. Zasady przyznawania stypendiów w szkołach doktorskich są jednak bardzo rozbudowane, dlatego zachęcam do zapoznania się z nowymi komentarzami praktycznymi w programie LEX.

Według nowych przepisów doktoranci staną się uczestnikami tzw. szkół doktorskich, dlatego przyznane środki będą nie tylko nowym rodzajem pomocy materialnej, ale również ulegną zwiększeniu. Istotną zmianą jest likwidacja tzw. dotacji jakościowej, która uzależniała zwiększenie stypendiów od wyników w nauce. Ponadto, po reformie 2.0. zarówno doktorantom, jak i studentom będą przysługiwały oddzielnie świadczenia. Do tej pory w kompetencji uczelni leżało rozdzielenie dostępnych środków pomiędzy obie grupy. Nowością jest także możliwość pozyskania przez doktorantów prowadzących badania naukowe dodatkowych źródeł finansowania poprzez uczestnictwo w konkursach grantowych. Przepisy Ustawy 2.0. wprowadziły także szereg uprawnień przysługujących doktorantom, rodzicom oraz doktorantkom w ciąży. Szerzej na ten temat w komentarzu praktycznym „Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem w myśl Ustawy 2.0”.

Zmiany w stypendiach dla doktorantów po reformie 2.0

  • minimalizacja kwestii formalnych związanych z wypłacaniem świadczeń materialnych,
  • zwiększenie stawki stypendialnej przysługującej doktorantom niepełnosprawnym,
  • przyznanie pomocy materialnej jedynie na okres nauki w szkole doktorskiej tj. 4 lata, 
  • zwiększenie wysokości stawek stypendialnych od 37 do 57% wynagrodzenia profesora,
  • objęcie doktorantów obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym.                                                   

Zasady przyznawania stypendiów w szkołach doktorskich są bardzo rozbudowane, dlatego zachęcam do zapoznania się z komentarzem praktycznym „Stypendia doktoranckie na gruncie ustawy 2.0” autorstwa dr Agnieszki Bednarczyk-Płachty- specjalistki z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.                                                                     

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

                                                                                                                                                                   Hanna Kolenkiewicz

Product Manager LEX Akademia

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.