Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prowadzenie PSZOK po zmianie ustawy śmieciowej

25 października 2019

W dniu 06 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej, która wprowadziła zmiany m.in. w zakresie prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK). 

Prowadzenie PSZOK po zmianie ustawy śmieciowej

Nowe kategorie odpadów

Rozszerzono katalog odpadów przyjmowanych przez PSZOK o nowe obowiązkowe kategorie - odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Ponadto rada gminy może zdecydować w uchwale o odpłatnym przyjmowaniu przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

Jaki kod odpadów?

Nowe kategorie odpadów przyjmowanych przez PSZOK budzą wątpliwości co do oznaczenia właściwym kodem odpadu. Dotyczy to w szczególności odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Także w przypadku odpadów niebezpiecznych mogą w praktyce powstać problemy z odpowiednim ich sklasyfikowaniem i oznaczeniem kodem odpadu. Rada gminy nie musi bowiem określać w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, które odpady uznawane są za niebezpieczne.

Zmiana przepisów - zmiana umowy?

Zgodnie z nowelizacją umowy na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte. Do nowych przepisów należy jednak dostosować uchwałę rady gminy określającą sposób świadczenia usług przez PSZOK. Jak zatem powinna wyglądać umowa na prowadzenie PSZOK, którą zawarto po wejściu w życie ustawy nowelizującej, a przed dostosowaniem wspomnianej uchwały rady gminy?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów po zmianie ustawy śmieciowej udzielono w najnowszym komentarzu praktycznym w LEX Ochrona Środowiska.

Autorem publikacji jest pan Michał Bursztynowicz - członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiadający wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji. Pan Bursztynowicz w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką nieruchomościami oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami.

 

Aleksandra Kwaśniewska
product manager Ochrona Środowiska

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.