Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rachunki uśpione w praktyce bankowej

31 maja 2022

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe miała rozwiać wątpliwości dot. tematyki rachunków nieaktywnych. Niemniej jednak praktyka bankowa pokazuje, że zagadnienie to wciąż budzi kontrowersje. Czy da się, a jeżeli tak to w jaki sposób, wyeliminować problemy związane z tzw. rachunkami uśpionymi?

Za rachunek uśpiony można uznać rachunek, na którym nie dokonano żadnych dyspozycji, nie ma na nim obrotów, lub którego posiadacz zmarł. Niezależenie od przyczyny nieaktywności rachunku, wiąże się z nim wiele obowiązków po stronie banków - nie tylko informacyjnych, ale również praktycznych.

Na rzecz kogo można dokonać wypłaty z nieaktywnego rachunku bankowego?

Kłopotliwym zagadnieniem jest zakres podmiotów uprawnionych do wykonywania wypłat z rachunków uśpionych. Krąg ten jest bowiem zróżnicowany. Należy do niego:

  • posiadacz rachunku;
  • spadkobiercy (posiadający prawomocne postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia);
  • osoby uprawnione tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, czyli tzw. zapisem bankowym;
  • osoby, które poniosły koszty pogrzebu;
  • organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż osoby uprawnione z tytuły dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz osoby, które poniosły koszty pogrzebu nie muszą być jednocześnie spadkobiercami. Niemniej jednak powinny posiadać akt zgonu.

Poszukiwanie rachunków zmarłego, czyli współpraca z Centralną informacją o rachunkach

Podczas poszukiwania rachunków zmarłego pomocna może okazać się Centralna informacja o rachunkach. Składając wniosek do tej instytucji można uzyskać informacje zbiorczą o rachunkach, która zawierać będzie:

  • podmiot prowadzący rachunek;
  • numery rachunków bakowych;
  • informacje czy rachunki nadal są prowadzone.

Co istotne, nie każdy będzie uprawiony do uzyskania takich informacji. Do tej grupy należą wyłącznie posiadacze rachunku, spadkobiercy i zarządcy sukcesyjni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku uzyskamy ww. dane, bez informacji o wysokości środków znajdujących się na rachunkach.

Jak wyeliminować problemy związane z tzw. rachunkami uśpionymi?

Zagadnienie tzw. rachunków uśpionych jest niezwykle kłopotliwe, o czym wie doskonale r. pr. Michał Mikołajczak. Jego wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banków oraz klientów indywidualnych pozwoliło na zwięzłe przedstawienie najczęściej występujących w praktyce problemów związanych z tzw. rachunkami uśpionymi podczas szkolenia. Nagranie z niego znajdziesz w LEX Banki.

Rachunki uśpione w praktyce bankowej
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.