Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Raportowanie schematów podatkowych przez JST

24 czerwca 2019

Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych, określanych również skrótem MDR. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, obowiązkiem raportowania objęte są również jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Wprowadzone od początku 2019 r. przepisy o MDR wciąż jednak pozostawiają wiele wątpliwości i znaków zapytania. Zgodnie ich treścią, do przekazywania informacji o schematach podatkowych zobowiązane są trzy grupy podmiotów: promotorzy, korzystający oraz wspomagający.

Jakkolwiek w większości przypadków JST oraz ich jednostki organizacyjne będą pełnić rolę podmiotów korzystających ze schematów podatkowych, w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których wykonywane czynności spowodują, że JST lub dana jednostka organizacyjna będzie mogła zostać uznana również za promotora lub wspomagającego.

Raportowanie schematów podatkowych przez JST

Niepewna pozostaje również kwestia, co może być schematem podatkowym w JST?

Należy bowiem pamiętać, że obowiązek raportowania w ramach MDR dotyczy wszystkich podatków. Jednakże, z uwagi na fakt zwolnienia zarówno JST, jak i ich jednostek budżetowych z podatku dochodowego od osób prawnych, eksperci wskazują jako potencjalne obszary raportowania przepisy o VAT.

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Jeśli zatem chcesz znać odpowiedzi na pytania w jakich sytuacjach JST będzie obowiązana do zgłaszania schematów podatkowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz jakiego rodzaju zdarzenia mogą podlegać raportowaniu, zapoznaj się z komentarzem praktycznym autorstwa Agnieszki Bieńkowskiej pt. Raportowanie schematów podatkowych przez JST.

Zapraszam do lektury!

Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.