Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi

03 stycznia 2022

Grudzień to czas różnego rodzaju podsumowań. W związku z tym w programie LEX Prawo Europejskie można znaleźć dwa raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi. Pierwszy z nich to raport "Polskie sprawy podatkowe przed TSUE. 2004-2021". Drugi raport nosi tytuł "Polscy prawnicy przed ETPC: 1994-2021".

Oba raporty ukazują się już po raz drugi. Ich pierwsze edycje dotyczyły okresu - od roku wydania pierwszego przedmiotowego orzeczenia danego Trybunału do końca roku 2020. Trzeba przyznać, że tak jeden jak i drugi raport wzbudziły duże zainteresowanie prawników, w tym zwłaszcza adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

"Polskie sprawy podatkowe przed TSUE"

Przedmiotowy raport obejmuje spory polskich podatników, które zostały zakończone merytorycznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE do końca bieżącego roku. Z raportu dowiedzieć się można, w ilu sprawach przed TSUE podatnicy odnieśli sukces oraz zapoznać się z rankingiem pełnomocników podatników oraz firm prawniczych i podatkowych uczestniczących w tych sporach.

Ranking pełnomocników reprezentujących podatników przed TSUE oraz ich macierzystych firm prawniczych i podatkowych uwzględnia dwa kryteria: po pierwsze - liczbę prowadzonych spraw i po drugie - skuteczność, czyli liczbę spraw, które udało się pełnomocnikowi i firmie zakończyć sukcesem dla swojego klienta.

"Polscy prawnicy przed ETPC: 1994-2021"

Raport ten przedstawia udział polskich prawników w "polskich" postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Raport pokazuje, którym pełnomocnikom składający skargi do Trybunału w Strasburgu powierzali swoje sprawy najczęściej. Na jego podstawie można poznać nie tylko liderów w skali całego kraju, ale również poszczególnych województw.

Oprócz rankingu prawników raport zawiera również odpowiedź na pytanie, czy w postępowaniu przed ETPC skarżący częściej decydują się skorzystać z pomocy pełnomocników czy też prowadzić swoją sprawę samodzielnie. Czytający będzie mógł się dowiedzieć, czy na podstawie raportu można wyciągnąć wnioski dotyczące konkretnej tendencji w tym zakresie.

Raporty o polskich prawnikach przed sądami europejskimi
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.