Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

11 października 2021

Produkcję i sprzedaż chemikaliów w Polsce reguluje unijne rozporządzenie REACH. Ma ono na celu zapewnienie swobody przepływu chemikaliów na terenie UE przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Akt ten nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków, w tym wymóg rejestracji i stworzenia karty charakterystyki.

Analizie zagadnień związanych z produkcją i sprzedażą chemikaliów poświęcony jest niedawno opublikowany w programie LEX Prawo Europejskie komentarz praktyczny dr. Radosława Maruszkina. W ramach komentarza omówione zostały:

  • terminologia i zakres zastosowania rozporządzenia REACH,
  • rejestracja w Europejskiej Agencji Chemikaliów,
  • udostępnianie danych i unikanie niepotrzebnych badań,
  • przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw i karta charakterystyki,
  • ocena dokumentów,
  • zezwolenie na substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, ale które są trudne do zastąpienia bez uszczerbku dla gospodarki oraz chemikalia o ograniczonym zastosowaniu,
  • obowiązki dalszych użytkowników,
  • Europejska Agencja Chemikaliów – ECHA oraz
  • implementacja REACH w Polsce.

Chcesz zapoznać się bliżej z tą publikacją? Kliknij w ten link:

REACH, czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.