Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak zmieniły się obowiązki pełnomocników procesowych po reformie KPC?

04 grudnia 2019

Reforma k.p.c., wprowadziła szereg obowiązków, dla pełnomocników procesowym zastępujących strony. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych. Nowe obowiązki dotyczą także etapu samej rozprawy czy postępowania odwoławczego.

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych 

Jak pisze Agnieszka Skorupka, w komentarzu praktycznym w LEX: "Reforma k.p.c., zakładając wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego, wprowadza szereg obowiązków, które przyjdzie spełnić pełnomocnikom procesowym zastępujących strony. Na etapie przygotowania sprawy do rozpoznania należy pamiętać o: 

 • obligatoryjnej odpowiedzi na pozew i skutkach niezłożenia jej w terminie,
 • nowych wymogach pisma procesowego, w tym pisma przygotowawczego i wniosku dowodowe,
 • obowiązkowym udziale w posiedzeniu przygotowawczym i sankcjach, które grożą w wypadku niestawiennictwa.

Strony i ich pełnomocnicy procesowi będą aktywnie uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych sądu. Ustalą porządek czynności w sprawie, w tym kolejność i terminy przeprowadzania dopuszczonych dowodów, a także termin zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku. Dzięki planowi rozprawy będzie możliwe precyzyjne przygotowanie rozpoznania sprawy cywilnej. Należy również pamiętać, że po wydaniu wyroku, aby złożyć przykładowo apelację, konieczne stanie się wniesienie prawidłowo opłaconego wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem."

Nowe obowiązki pełnomocników - zaproszenie na szkolenie

Nowelizacja kpc skutkuje powstaniem szeregu nowych obowiązków dla pełnomocników procesowych. Poza obowiązkami wprowadzonymi wprost do kodeksu, nowe regulacje prawne oraz nowe, nieznane dotychczas instytucje prawa procesowego wymagają od profesjonalnych pełnomocników świetnej znajomości nowych przepisów oraz dostosowania dotychczasowej, czasami wieloletniej praktyki do nowej rzeczywistości prawnej. W obecnym, jeszcze bardzo krótkim stosowaniu noweli do kpc dostrzegamy już teraz wiele niebezpieczeństw dla nieświadomych tego prawników. Obserwujemy już teraz sytuacje procesowe chyba nieprzewidziane przez ustawodawcę, które wymagają stosownej reakcji procesowej przez profesjonalistów.  

Zapraszam na szkolenie online, które odbędzie się 18 grudnia o godz. 14.00Zapisz się!

W ramach szkolenia mecenas Dariusz Skuza omówi nowe obowiązki dla pełnomocników procesowych wynikające z nowelizacji oraz wskaże te czynności, wymagane od pełnomocników, które mogą wywołać niepożądane skutki w przypadku nieznajomości nowych przepisów lub nieumiejętnego korzystania z nich. 

Program szkolenia

 1. Przepisy intertemporalne, czyli w jakiej procedurze działamy.
 2. Koszty sądowe w nowym wydaniu – podstawowe różnice.
 3. Przygotowanie pism procesowych – zmiana formy i treści pism.
 4. Nowa konstrukcja pozwu i odpowiedzi na pozew – nowe żądania procesowe.
 5. Posiedzenie przygotowawcze i jak się dobrze do niego przygotować.
 6. Zbieranie i prezentowanie dowodów.
 7. Nowa formuła kontaktu z sądem i uczestnikami postępowania.
 8. Środki odwoławcze – co nowego czeka pełnomocników. 

Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.