Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Reforma szpitalnictwa - bezpłatny webinar

07 lutego 2022

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jest to pierwszy krok w drodze do szeroko pojętej reformy szpitalnictwa. Wprowadza bowiem szereg zmian, które znacząco wpłyną na funkcjonowanie placówek szpitalnych.

Kategoryzacja szpitali, powołanie nowego organu, określenie wymogów dla dyrektorów szpitali - to tylko niektóre z planowanych rozwiązań.

Kategoryzacja szpitali

Jednym z podstawowych założeń projektowanej ustawy jest podział szpitali na cztery kategorie: A, B, C i D. Czynnikiem warunkującym przypisanie do danej kategorii jest sytuacja finansowna danej placówki. Jej ocena będzie odbywała się na podstawie jasno określonych wskaźników i będzie przeprowadzana regularnia, co 3 lata. Skutkiem przypisania do danej kategorii jest wprowadzenie określonych planów: albo rozwojowych, albo naprawczo-rozwojowych. Ocena ta będzie więc rzutowała na całą późniejszą działalność szpitala.

Agencja Rozwoju Szpitali

Organem, który będzie niejako nadzorował wykonanie założeń przedmiotowej ustawy ma zostać nowo powstała Agencja Rozwoju Szpitali. Ta nowa państwowa osoba prawna będzie odpowiedzialna nie tylko za nadzór nad procesami rozwojowymi i postępowaniami naprawczo-rozwojowymi, ale także za ocenę i kategoryzację podmiotów szpitalnych. Dodatkowo ustawa rozszerza zakres jej uprawnień na pomoc w rozwoju szpitali czy monitorowanie ich funkcjonowania. Niewątpliwie więc będzie miała istotne znaczenie dla całego systemu szpitalnictwa w Polsce.

Wpływ projektowanych rozwiązań na działalność szpitali

Bez wątpienia gdyby rozwiązania wynikające z projektu ustawy weszły w życie w obecnym kształcie, to cały proces dostosowywania do nich szpitali byłby niezwykle trudny i czasochłonny. Ponadto są one obarczone pewngo rodzaju wątpliwościami i niepewnością co do skutków.

Pełen obraz rozwiązań zawartych w projekcie zostanie przedstawiony podczas bezpłatnego szkolenia online Reforma szpitalnictwa - co zakłada projekt?, które odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godzinie 13.30. Poprowadzą ją eksperci z zakresu dwóch istotnych z punktu widzenia projektu dziedzin, Pan dr Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i adwokat, oraz Pan Szymon Rajski, radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. takie kwestie jak:

  • w jaki sposób podmioty szpitalne będą nadzorowane przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS)?
  • zasady przypisywania szpitali do kategorii A-D
  • jakie działania podejmuje ARS w stosunku do placówek przypisanych do kategorii B-D?
  • jak będą planowane, zatwierdzane oraz wykonywane działania naprawczo-rozwojowe?
  • kim będzie nadzorca podmiotu szpitalnego? jaka będzie relacja nadzorcy do dyrektora szpitala?
  • jak będzie w praktyce wyglądała restrukturyzacja zadłużenia publicznych szpitali? czy szpitale będą zawierały układy z wierzycielami?

Zapraszamy!

Reforma szpitalnictwa - bezpłatny webinar
Patrycja Szczuka

Product manager w redakcji biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.