Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowa Rekomendacja to nowe obowiązki banków w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku instrumentów pochodnych

24 listopada 2022

Po 12 latach Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nową Rekomendację A. Swym zakresem obejmuje zarządzanie przez banki ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Na dostosowanie się do nowych zaleceń adresaci Rekomendacji mają czas do 31 grudnia 2023 r.

Zbiór dobrych praktyk kierowany jest przede wszystkim do banków, a także do oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych działających na terenie RP. O praktycznym wymiarze nowych rekomendacji pisze Grzegorz Włodarczyk w nowym komentarzu praktycznym, który znajdziesz w LEX Banki.

Czego i kogo dotyczy Rekomendacja A?

Rekomendacja odnosi się do instrumentów pochodnych, których definicję legalną znajdziemy w art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i dotyczy 3 obszarów:

  1. obowiązków zarządu i rady nadzorczej banku;
  2. identyfikacji i oceny, monitorowania, kontrolowania i raportowania w zakresie ryzyka;
  3. systemu kontroli wewnętrznej.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, aby rekomendacje zostały wdrożone z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Docelowo bank powinien dostosować się do postanowień Rekomendacji, a zakres jego polityk i procedur ma być adekwatny do skali i stopnia jego działalności na instrumentach pochodnych.

Instytucje kredytowe oraz oddziały banków zagranicznych działające na terytorium RP mają stosować Rekomendacje A w takim samym zakresie, w jakim mają do nich zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe oraz innych ustaw dot. działania banków na terenie RP.

Polityki i procedury zarządzania ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych

Pierwszą rekomendacja kierowana jest do zarządu banku. Ma on obowiązek opracować, zatwierdzić oraz wprowadzić politykę w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością na instrumentach pochodnych. Może być ona przygotowana w formie pisemnej albo elektronicznej (rozumianej zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego). Wraz z polityką zarząd obowiązany jest również do przygotowania odpowiednich procedur w tym zakresie.

Ekspert, Grzegorz Włodarczyk, podkreśla, że ww. polityka powinna znaleźć się w strukturze wewnętrznych aktów normatywnych banku. Może występować jako odrębny dokument, ale nie musi - może należeć do innej i zarazem szerszej polityki banku.

Z wprowadzenia polityki wynikają kolejne obowiązki. Aby była ona skuteczna, musi odzwierciedlać aktualne ryzyka. W związku z tym zarząd powinien co najmniej raz do roku weryfikować aktualność polityki.

Co kryje się za pozostałymi rekomendacjami opisał Grzegorz Włodarczyk w komentarzu praktycznym, z którego treścią możesz zapoznać się TUTAJ.

KNF: Nowa Rekomendacja A = nowe obowiązki banków w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku instrumentów pochodnych
Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych