Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowa Rekomendacja R – zmiany w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach

27 maja 2021

16 kwietnia 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała nową Rekomendacja R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Analiza jej postanowień ma aktualnie kluczowe znaczenie, gdyż przynosi ważne zmiany w zakresie szacowania ryzyka kredytowego.

Do kogo jest skierowana rekomendacja?

Rekomendacja skierowana jest do banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, sporządzających skonsolidowane lub jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których podstawowa działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banków krajowych.

Zaproszenie na webinar

16 czerwca o godz. 10:00 podczas szkolenia Nowa Rekomendacja R – zmiany w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach Wojciech Kapica z kancelarii SMM Legal omówi najważniejsze zmiany wynikającej z Rekomendacji R m.in.:

  • jak szacować oczekiwane straty kredytowe?
  • jak należy klasyfikować ekspozycje kredytowe?
  • jak należy dokonać wyceny ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń?
  • jak ujawniać informacje?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem kredytowym. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej czy prawnych.

Nowa publikacja

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które będą stanowiły w najbliższych miesiącach wyzwania dla banków zachęcam do zapoznania się z publikacją Rekomendacja R – zmiany w zakresie ryzyka kredytowego.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Monika Kozłowska

product manager LEX Banki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.