Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rekrutacje na studia i aplikacje prawnicze w dobie koronawirusa

30 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa niewątpliwie wpływa na terminy rekrutacji i rozpoczęcie roku obowiązujace zarówno kandydatów na studia, jak i szkolenie w ramach aplikacji korporacyjnych. Wciąż wiele terminów nie jest znanych, ale zarówno uczelnie wyższe, jak i izby radcowskie i adwokackie zapewniają o pełnej współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie organizacji rekrutacji.

Rekrutacja na studia na podstawie wyników matur

W związku z epidemią koronawirusa funkcjonowanie uczelni w formie elektronicznej zostało przedłużone do 24 maja. Ponadto zmieniono harmonogramy egzaminów maturalnych, które stanowią podstawę do przyjęcia na uczelnie wyższe. Mimo to nowo powołany Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek zapowiedział, iż jest szansa na rozpoczęcie roku akademickiego w normalnym trybie czyli 1 października 2020 r.

MNiSW pomimo wcześniejszych spekulacji na temat przeprowadzenia rekrutacji na studia w innych formach niż egzamin maturalny, tj. np. w ramach konkursu świadectw, przychylił się do stanowiska Prezydium Rektorów Akademickich Szkół Polskich o organizacji tradycyjnych egzaminów maturalnych, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. - Na pewno też można stwierdzić, że o ile proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikacje i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo te terminy wyników matur ulegają przesunięciu, to zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny - podkreślił Murdzek.

 

Wykluczenie z egzaminu wstępnego na aplikację w przypadku opóźnionej obrony

Wielu absolwentów prawa decyduje się na przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację bezpośrednio po zakończeniu studiów, co jak wynika ze statystyk, często skutuje pozytywnym wynikiem na egzaminie. Niestety, sytuacja związana z pandemią może spowodować, że pomimo pełnej współpracy uczelni z izbami radcowskimi i adwokackimi, wielu studentów prawa może po prostu nie zdążyć z obroną pracy magisterskiej. Jak podkreśla prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielu studentów ma wyznaczony indywidualny tok studiów i część z nich wciąż ma do zaliczenia wiele ważnych przedmiotów, m.in. z procedury karnej lub cywilnej.

Również studenci, którzy pozostawili realizację praktyk na ostatnie miesiące przed obroną pracy magisterskiej, mogą nie zdążyć z uzyskaniem absolutorium. Ze względu na epidemię studenci, którzy zaplanowali praktyki w sądzie nie mogą zrealizować ich z powodu odwołanych posiedzeń sądu. Również w wielu kancelariach zaplanowane praktyki studenckie mogą nie odbyć się. Wynika to z faktu, że wiele kancelarii pracuje w trybie zdalnym i ze względu na tajemnicę zawodową, studenci nie mogą uzyskać dostępu do dokumentów poza siedzibą kancelarii i bez nadzoru opiekuna praktyk.

 

Ogłoszenie terminu egzaminu wstępnego na aplikację 30 czerwca

Niestety, również Ministerstwo Sprawiedliwości nie określiło jeszcze terminów egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w nowej rzeczywistości. MS ma na to czas do 30 czerwca.

- Do września zostało jeszcze dużo czasu. W tej chwili zastanawiamy się raczej, co zrobić w kwestii odwołanych egzaminów zawodowych. Wszystkie decyzje uzależnione będą od sytuacji epidemicznej w kraju - mówi Marcin Derlacz, przewodniczący komisji kształcenia aplikantów adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Egzaminy na aplikację przez internet?

Wielu dziekanów wydziałów prawa zaleca przeprowadzenie egzaminów w formie elektronicznej. Prof. Jerzy Pisuliński podkreśla, że możliwe jest wystąpienie drugiej fali epidemii jesienią i wtedy wielu studentów zostanie pozbawionych możliwości rozpoczęcia szkoelnia na aplikacji w 2021 r. Jednocześnie Pan Profesor zaleca samorządom prawniczym większe lobbowanie tego pomysłu, który jest standardem w krajach Europy Zachodniej, a który do tej pory z powodów ustawowych oraz niekorzystnego finansowania nie został w Polsce wdrożony.

Jeśli chcesz w 2020 r. podejść do egzaminu wstępnego na aplikację, a musisz zdać jeszcze kilka egzaminów niezbędnych do uzyskania absolutorium, zachęcam Cię do skorzystania z bazy podręczników LEXOTEKA.

W LEXOTECE znajdziesz wiele tytułów polecanych przez Profesorów uczelni wyższych. Nowości w LEXOTECE to m.in.:

 

 

Rekrutacje na studia i aplikacje prawnicze w dobie koronawirusa
Hanna Kolenkiewicz
Product Manager LEX Akademia
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.