Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rewolucja w KPC to także zmiany w opłatach sądowych - zapisz się na szkolenie online!

24 czerwca 2019

Projektowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. W ramach planowanej kompleksowej zmiany procedury cywilnej daleko idącej nowelizacji ma ulec także ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zapraszam na szkolenie online, które odbędzie się 11 lipca o godz. 11.00!

Rewolucja w KPC to także zmiany w opłatach sądowych - zapisz się na szkolenie online!

Podczas szkolenia mec. Łukasz Warszawski omówi najistotniejsze propozycje zmian dotyczących kosztów sądowych, w tym m.in:

1. Cele projektowanej nowelizacji.

2. Zmiany dotyczące zasad ogólnych, w tym m.in.:
- wprowadzenie obowiązkowej opłaty od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa,
- wprowadzenie obowiązkowej opłaty od wniosku o uzasadnienie orzeczenia,
- opłata od pozwu oczywiście bezzasadnego.

3. Stawki opłat sądowych:
- nowe rodzaje i wysokość opłat w sprawach majątkowych,
- opłaty w postępowaniu nakazowym,
- opłaty od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

4. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

5. Opłaty od wniosków o zabezpieczenie roszczenia.

6. Uproszczenie podsystemu opłat kancelaryjnych.

7. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych.

8. Opłaty w sprawach gospodarczych.

9. Opłaty w sprawach o ochronę własności intelektualnej.

10. Ujednolicenie opłat w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.

11. Poszerzenie podstawy zwolnienia osoby fizycznej od kosztów sądowych oraz nowe zasady zwalniania spółek handlowych od kosztów sądowych.

12. Przyznawanie należności.

13. Przepisy przejściowe.  

Zapisz się już dziś!

Zapraszam także do zapoznania się z nagraniami z wcześniejszych webinarów dotyczących reformy postępowania cywilnego dostępnych w określonych produktach LEX:

Katarzyna Irytowska

LEX Kancelaria Prawna

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.