Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rewolucyjna reforma postępowania cywilnego staje się faktem!

14 czerwca 2019

Planowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma ogromne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Wprowadza ona szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.: posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego dla przedsiębiorców, mechanizmy zapobiegające obstrukcji procesowej, zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego, przemodelowanie instytucji zażalenia oraz zmiany w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych.

Rewolucyjna reforma postępowania cywilnego staje się faktem!

Kluczowe założenia reformy zostały omówione podczas pierwszego z cyklu 6  zaplanowanych webinarów, z którego nagranie jest dostępne w LEX:

Nowelizacja ma m.in. wprowadzić posiedzenie przygotowawcze, obowiązek planowania czynności, dostarczenia przed rozprawą materiału dowodowego, czy w końcu tworzenie harmonogramu przebiegu rozprawy głównej. Odpowiedź na pozew ma być przesłana przed pierwszą rozprawą. Przede wszystkim sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, które ma służyć rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Regulacje te omówiła sędzia Aneta Łazarska podczas szkolenia online, które można już obejrzeć w LEX:

Nowelizacja wprowadza także rozwiązania, których celem jest m.in. zapobieganie przejawom tzw. „nadużycia prawa procesowego”, polegającym np. na wnoszeniu przez stronę oczywiście bezzasadnych powództw, wielu zażaleń w tej samej kwestii, czy nieuzasadnionych kolejnych wniosków o wyłączenie sędziego, bazujących na tych samych lub podobnych okolicznościach, a prowadzącym często do przewlekłości postępowania. Działania takie mają być traktowane przez sąd w sposób niewpływający na czas trwania postępowania, a ponadto mogą skutkować nałożeniem sankcji dla strony nadużywającej danego uprawnienia albo w inny sposób zachowującej się nagannie (możliwość obciążenia kosztami postępowania, zasądzenia odsetek w wyższej wysokości niż ustawowe), o czym mówił mecenas Maciej Plebanek podczas webinaru:

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jeszcze zmieni się w procedurze cywilnej - zapisz się na bezpłatne szkolenia online poświęcone nowelizacji KPC.

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Katarzyna Irytowska

Product manager prawnicy

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.