Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Kim jest osoba bliska pacjenta i jakie prawa jej przysługują?

04 listopada 2019

Przestrzeganie praw pacjenta nie jest możliwe bez znajomości uprawnień przysługujących jego rodzinie. W praktyce jednak osoby wykonujące zawody medyczne często mają problem z ustaleniem kogo należy uznać za osobę bliską. Wiedza w tym zakresie jest jednak kluczowa m.in. przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie krewnego podczas udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych czy ustalaniu prawa danej osoby do informacji o stanie zdrowia chorego.

Kim jest osoba bliska pacjenta i jakie prawa jej przysługują?

W prawie ochrony zdrowia do niedawna trudno było znaleźć przepisy regulujące zasady udzielania rodzinie pacjenta informacji o jego stanie zdrowia. Dużym przełomem było wprowadzenie w 2009 r. definicji legalnej osoby bliskiej w ustawie o prawach pacjenta. Choć na pierwszy rzut oka jest ona krótka i prosta, w praktyce przysparza sporych kłopotów. Relacje w niej wymienione (powinowaty, krewny, małżonek.) mają bowiem swoje wyjaśnienie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, przez co dla pracowników medycznych, na których spoczywa obowiązek znajomości i przestrzegania praw pacjenta, mogą być trudne do zinterpretowania.

Dlaczego ustalenie podmiotów wchodzących w skład tego pojęcia jest takie ważne ? Znajomość "osoby bliskiej" jest kluczowa m.in. dla ustalenia kręgu osób mogących uczestniczyć w udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych czy podmiotów mających dostęp do jego dokumentacji medycznej. Bez takowej wiedzy łatwo więc narazić się na naruszenie przepisów regulujących prawa pacjenta.

Poznaj definicję osoby bliskiej z LEX Ochrona Zdrowia

Chcąc kompleksowo omówić pozycję osoby bliskiej w polskim prawie ochrony zdrowia, opublikowaliśmy w LEX nowy komentarz praktyczny: Prawa rodziny pacjenta w przepisach regulujących zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych. Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  • czy pojęcie "rodziny" należy utożsamiać z "osobami bliskimi"?  
  • jak należy rozumieć pojęcia: krewny, powinowaty czy przedstawiciel ustawowy, zawarte w definicji ustawowej "osoby bliskiej"
  • w jaki sposób osoby zainteresowane muszą wykazać „bliskość” z pacjentem
  • jakie prawa przysługują osobie bliskiej pacjenta (czy mogą one uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej bądź uczestniczyć w udzielaniu świadczeń pacjentowi)
  • dla jakich członków rodziny można wystawić recepty pro familiae

 

Polecam,
Norbert Bonin
Product manager ochrona zdrowia

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.