Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozliczanie pensji pracowników coraz trudniejsze

19 grudnia 2019

Używanie samochodów służbowych

Niejasne są kwestie dotyczące zwłaszcza nieodpłatnych świadczeń z tytułu korzystania z samochodów służbowych. Firmy cały czas spierają się z fiskusem, czy ryczałtowy przychód dotyczy także paliwa czy jego wartość trzeba doliczać pracownikom dodatkowo. Spory trwają w najlepsze, mimo że nawet Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ryczałtowa wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie koszty eksploatacji, w tym również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa. Nie stanowi ono odrębnego świadczenia. Podatku od paliwa płacić więc nie trzeba.

Spotkania firmowe

Problematyczne cały czas też są spotkania firmowe. Przez lata skarbówka uważała, że udział w imprezie trzeba opodatkować, potem – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – zmieniła zdanie, bo nie da się precyzyjnie obliczyć, kto ile zjadł i wypił. Imprezy firmowe zazwyczaj jednak nie są organizowane tylko dla przyjemności pracowników. Nie osiągają oni z tego tytułu wymiernej korzyści. Dlatego uczestnictwo np. w świątecznej imprezie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciąży więc obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. Po wielu latach sporów stanowisko takie zostało zaakceptowane również przez resort finansów. Niestety zdarzają się jednak niekorzystne wyjątki.

PIT dla młodych i niższa stawka

Źródłem problemów są także ostatnie zmiany w  PIT W programie LEX Księgowość znajdziesz również komentarze eksperckie na temat przeprowadzenia poprawnego rozliczenia, m.in.: Podatki jako koszty uzyskania przychodu w PIT, Nieściągalność wierzytelności a koszty uzyskania przychodów w CIT, Pracownicze Plany Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie. – wprowadzenie zwolnienia z podatku dla młodych i obniżenie stawki podatku z 18 do 17 proc. Na podstawie nowych przepisów, młode osoby – do 26 roku życia – nie płacą PIT. Zwolnione z podatku są przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości I progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł - uzyskanych w roku podatkowym. Wyjątek ma stanowić rok 2019. Limit zwolnienia ustalony został w tym przypadku na poziomie 35 636,67 zł, licząc proporcjonalnie do okresu obowiązywania nowych przepisów (od sierpnia do grudnia br.). Zwolnieniem nie są jednak objęte przychody z innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia. Pracodawcy nie wiedzą jednak np., jak postępować, gdy pracownik kończy 26 lat w trakcie miesiąca. Osobny problem to wprowadzenie od października niższej stawki PIT. Powoduje istotne problemy z obliczeniem wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc. Firmy nie wiedzą, jaką stawkę zastosować. Nie wiadomo, jak rozliczać premie i co zrobić w sytuacji, gdy np. w listopadzie pracownik wpadnie w 32-proc. próg podatkowy.

Krzysztof Koślicki
Redaktor serwisu Prawo.pl

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.