Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozliczenia VAT uproszczone dzięki Quick Fixes i magazynom call-off

02 września 2020

Pakiet zmian w VAT zwany Quick Fixes wszedł w życie 1 lipca. Zmiany te mają usprawnić, ujednolicić i uszczelnić system VAT. Ich skutkiem jest m.in. zastąpienie instytucji magazynu konsygnacyjnego przez magazyn call-off. Warto poznać te nowe zasady rozliczania transakcji towarowych w Unii Europejskiej.

Zmiany są następstwem przyjęcia dyrektywy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. (tzw. pakiet Quick Fixes) nowelizującej dyrektywę 2006/112/WE z 28.11.2006 r. Ich celem jest m.in. ujednolicenie zasad rozliczania transakcji towarowych w UE przy użyciu magazynu call-off.

Warunki i czynności, jakich musi dopełnić podmiot, który ma zamiar prowadzić magazyn, do którego mogą być wprowadzane i z którego mogą być pobierane towary znajdujące się w procedurze magazynu call-off, szczegółowo omawia procedura Założenie magazynu typu call-off w Polsce.

Schemat dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce z wykorzystaniem takiego magazynu, jak również możliwych zakończeń tej procedury przedstawia procedura Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off.

Z kolei procedura Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off  prezentuje skutki – dla polskiego podatnika niedoszłego nabywcy – zniszczenia (utraty) towarów znajdujących się w magazynie typu call-off.

Dokonywanie w Polsce WDT z wykorzystaniem procedury magazynu call-off

Jeśli polski dostawca zdecydował się skorzystać z możliwości dokonania dostawy towarów do innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem położonego tam magazynu typu call-off, to wówczas procedura ta może mieć zastosowanie i wywierać skutek w postaci odroczenia momentu wystąpienia WDT u polskiego dostawcy, jeśli są spełnione jej warunki. Jednym z tych warunków jest to, aby istniało uprzednie porozumienie w sprawie skorzystania z procedury magazynu typu call-off.

Procedura Dokonywanie w Polsce WDT z wykorzystaniem procedury magazynu call-off ma na celu przedstawienie warunków oraz schematu dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych z Polski z wykorzystaniem magazynu typu call-off, jak również możliwych zakończeń tej procedury.

WDT z wykorzystaniem zastępującego

Jeśli towary – przed upływem 12 miesięcy – od chwili ich wprowadzenia do magazynu zostaną pobrane przez innego nabywcę (zastępującego pierwotnego nabywcę), to wówczas dochodzi do WDT tych towarów z chwilą ich pobrania z magazynu przez tego innego podatnika, o ile spełnione są warunki określone w przepisach. W zależności od ich spełnienia takie zastąpienie powoduje albo wystąpienie nietransakcyjnego WDT w Polsce po stronie polskiego dostawcy albo też skutkuje dalszym „zawieszeniem” skutków podatkowych w ramach procedury magazynu call-off (co finalnie powinno skutkować zwykłym WDT dla nowego zagranicznego nabywcy).

Warunki, od spełnienia których zależy, aby zastąpienie pierwotnego nabywcy przez innego nabywcę (zastępującego) nie powodowało przerwania procedury magazynu typu call-off, szczegółowo omawia procedura Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off .

WNT z wykorzystaniem zastępującego

Co do zasady, przyszły nabywca towarów powinien być znany jeszcze przed wprowadzeniem towarów do magazynu. Jest to warunkiem korzystania z procedury magazynu typu call-off. Niekiedy jednak może powstać konieczność zmiany nabywcy w czasie, gdy towary już znajdują się w magazynie. W zależności od spełnienia warunków określonych w przepisach takie zastąpienie powoduje albo wystąpienie nietransakcyjnego WNT po stronie zagranicznego dostawcy, albo też dalsze „zawieszenie” skutków podatkowych w ramach procedury magazynu call-off (co finalnie powinno skutkować zwykłym WNT po stronie nowego nabywcy).

Celem procedury Zastąpienie nabywcy przez innego podatnika przy WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off  jest przedstawienie schematu dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce z wykorzystaniem magazynu typu call-off, jak również możliwych zakończeń tej procedury.

WDT z chwilą utraty

W szczególny sposób podchodzi się do przypadków zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off. Z przepisów wynika bowiem, że takie przypadki skutkują koniecznością rozliczenia wcześniejszego przemieszczenia tych towarów u dostawcy jako czynności zrównanej z WDT (tzw. nietransakcyjne WDT).

Nie ma przy tym znaczenia przyczyna zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów znajdujących się w magazynie. Także zniszczenie, utrata lub kradzież towarów następująca bez winy dostawcy, czy też z przyczyn nieleżących po jego stronie, skutkuje koniecznością rozliczenia przez tego ostatniego nietransakcyjnego WDT.

Jeśli towary – przed upływem 12 miesięcy – od chwili ich wprowadzenia do magazynu zostaną utracone, zniszczone, skradzione, to wówczas uznaje się, że dochodzi do WDT (nietransakcyjnego), przy czym w zależności od szczegółowych okoliczności tego zdarzenia ma ono miejsce albo z chwila zajścia ww. zdarzeń, albo z chwilą wykrycia tych faktów.

Skutki – dla polskiego dostawcy wysyłającego towary do innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off zniszczenia (utraty) towarów znajdujących się w tym magazynie prezentuje procedura Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj w programie LEX:

 

Rozliczenia VAT uproszczone dzięki Quick Fixes i magazynom call-off
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.