Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej

21 stycznia 2021

Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego wywołuje poważne rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Zbliżone stany faktyczne mogą być oceniane różnie. Jaka jest więc praktyka orzecznicza w sprawach frankowych?

Okazuje się, że zbliżone stany faktyczne mogą być oceniane różnie z uwagi na przyjęcie odmiennych zasad rozliczeń czy inną ocenę prawną co do stosowania wyłączeń z art. 411 k.c. albo przedawnienia roszczeń.

Zasady rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej)

Dr Łukasz Węgrzynowski w linii orzeczniczej - Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 2 k.c. przy ustalaniu zasad rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) - dostępnej w LEX zauważa, że: "stwierdzenie nieważności umowy kredytu udzielonego w CHF wskutek abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) otwiera kwestię rozliczenia stron z tytułu świadczeń spełnianych na podstawie tej umowy. Podstawą prawną rozliczeń są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, w szczególności o świadczeniu nienależnym. W praktyce orzeczniczej pojawiły się rozbieżności co do możliwości ograniczenia czy nawet oddalenia żądania kredytobiorcy na podstawie art. 411 pkt 2 k.c. Zgodnie z tym przepisem nie można żądać zwrotu świadczenia nienależnego jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego". Natomiast w linii orzeczniczej - Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 4 k.c. przy ustalaniu zasad rozliczenia stron w razie stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej (denominacyjnej) - dodaje, że praktyce orzeczniczej pojawiły się także rozbieżności co do możliwości ograniczenia czy nawet oddalenia żądania kredytobiorcy na podstawie art. 411 pkt 4 k.c. Zgodnie z tym przepisem nie można żądać zwrotu świadczenia, które zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej - szkolenie online

Znajomość omawianej problematyki ma istotne znaczenie już na etapie formułowania pozwu, w szczególności pozwoli ocenić skuteczność żądania zapłaty dochodzonego przez kredytobiorcę. W ramach webinarium, które odbędzie się 27 stycznia o godz. 15.00 zostaną szczegółowo przedstawione konstrukcje stosowane w praktyce orzeczniczej jak też zostanie oceniona ich zasadność z perspektywy orzecznictwa TSUE i polskiego Sądu Najwyższego. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Podstawa prawna dla dochodzenia roszczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego,
  • Teoria salda i teoria dwóch kondykcji,
  • Dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 2 k.c. i art. 411 pkt 4 k.c.,
  • Rozliczenie stron w razie unieważnienia umowy albo stwierdzenia nieważności umowy z sui generis skutkiem konstytutywnym,
  • Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału,
  • Przedawnienie roszczeń o zwrot świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu frankowego.

LEX Kompas Orzeczniczy - Twój kierunek w pracy z orzeczeniami

Ustalenie praktyki orzeczniczej i obowiązujących linii orzeczniczych stanowi podstawę pracy prawnika. Okazuje się, że research orzeczniczy może zająć więcej czasu niż napisanie pisma procesowego. Może trwać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy taki research może być znacznie krótszy.

ekran kompas orzeczniczy web

Zobacz jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

Więcej na temat dochodzenia roszczeń z kredytów frankowych znajdziesz w LEX:

Rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu frankowego w praktyce orzeczniczej – fot. 1
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna