Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nadzór i wymogi ostrożnościowe dotyczące firm inwestycyjnych

10 grudnia 2019

UE określiła nowe wymogi ostrożnościowe i rozwiązania nadzorcze dla firm inwestycyjnych. Opublikowane właśnie dyrektywa i rozporządzenie mają dostosować prawo do profilów ryzyka i modeli biznesowych firm. Nowe prawo powinno wpłynąć pozytywnie na zachowanie przez firmy inwestycyjne stabilności finansowej.

Nowym przepisom poświęcone są dostępne wyłącznie w programie LEX Prawo Europejskie, najświeższe komentarze bieżące, autorstwa dr. Małgorzaty Urban-Theocharakis, dotyczące nowego prawa, czyli: 

  • rozporządzenia 2019/2033 o wymogach ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych i 
  • dyrektywy 2019/2034 w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi.

Kogo dotyczy nowe prawo?

Jak podkreśla autorka komentarzy oba akty dotyczyć będą tej samej grupy podmiotów - firm inwestycyjnych, którymi w Polsce są: 

  • domy maklerskie
  • banki prowadzące działalność maklerską
  • zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP
  • zagraniczne osoby prawne z siedzibą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie, prowadzące na terytorium RP działalność maklerską

Poznaj możliwości programów LEX

Zamów BEZPŁATNĄ prezentację 

Zamawiam

Wymogi ostrożnościowe

Przykładową zmianą dokonaną przez rozporządzenie 2019/2033, na którą zwraca uwagę ekspertka, jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą minimalny wymóg kapitałowy w zakresie funduszy własnych dla takich firm powinien odpowiadać ich stałemu minimalnemu wymogowi kapitałowemu. W tym celu ustalono specyficzne metody określania stałego minimalnego wymogu kapitałowego. Zgodnie z wolą prawodawcy unijnego minimalny wymóg kapitałowy dla takich firm inwestycyjnych ma odpowiadać jednej czwartej ich stałych kosztów pośrednich za poprzedni rok lub sumie ich wymogu na podstawie zestawu współczynników ryzyka dostosowanego do specyfiki firm inwestycyjnych (tzw. "współczynniki K"). W tym przypadku firmy inwestycyjne są zobowiązane wybrać metodę określania minimalnego wymogu kapitałowego, której zastosowanie skutkuje uzyskaniem wyższej wartości.

Nadzór ostrożnościowy

Jak podkreśla dr Urban-Theocharakis, prawodawca unijny w dyrektywie 2019/2034 w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi wprowadził nowe regulacje odnoszące się tylko do firm inwestycyjnych, które wcześniej były traktowane tak samo jak instytucje kredytowe. Zgodnie z nowymi regulacjami wiele obowiązków nałożonych na firmy inwestycyjne (np. dotyczących funduszy własnych czy wymogów z zakresu płynności) zostało uzależnionych od ich wielkości i stopnia, znaczenia systemowego, charakteru, skali i złożoności działalności. Zdaniem Autorki, na uwagę zasługuje również fakt bardzo szczegółowego uregulowania w nowych przepisach sankcji i kar administracyjnych, jakie mogą być nakładane na firmy inwestycyjne oraz osoby fizyczne będące członkami organu zarządzającego oraz inne osób fizycznych odpowiedzialne za naruszenie na podstawie prawa krajowego. Prawodawca wskazał formy kar i sankcji za konkretne naruszenia oraz zasady ich stosowania. Dyrektywa szczegółowo reguluje także uprawnienia organu w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających.

Jak znaleźć komentarz bieżący do dyrektywy w programie LEX Prawo Europejskie?

Oczywiście najprościej jest kliknąć w link (zob. niżej). Nie mniej jednak zachęcamy do odnalezienia komentarza również w nieco inny sposób, a gwarantujemy, że metoda ta przyniesie korzyści w postaci możliwości zaznajomienia się z nowymi ciekawymi dokumentami w programie. 

Otóż, aby dotrzeć w programie do poszukiwanego komentarza konieczne jest najpierw przełączenie się z Pulpitu domyślnego na Pulpit europejski. W tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT EUROPEJSKI.

Przedmiotowego komentarza należy szukać w panelu zatytułowanym "NAJNOWSZA LEGISLACJA" usytuowanym w górnym rzędzie w środkowej jego części. Panel ten zawiera krótkie komentarze do najnowszych, najbardziej istotnych, zdaniem Redakcji LEX, aktów prawnych UE. Warto śledzić ten swoisty kanał informacji o prawodawstwie UE, gdyż przeglądanie samemu na bieżąco regulacji unijnych jest niewątpliwie w związku z ich ilościami (w samym 2018 roku UE ogłosiła prawie 9 tys. aktów o różnym statusie prawnym) bardzo czasochłonne.

A dla "leniwych" obiecane bezpośrednie linki do komentarzy: 

Rafał Bujalski
Product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.