Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

UE walczy z wylesianiem na świecie. Czy zabraknie nam kawy i czekolady?

21 grudnia 2022

Zgodnie z projektem nowej unijnej regulacji, towary takie jak kawa czy kakao będą mogły trafić na rynek UE, o ile nie będą powodować wylesiania. Ta niewątpliwie ambitna i nowatorska próba zaangażowania się Unii w rozwiązanie problemu niszczenia lasów na świecie może mieć jednak też drugie oblicze. Niesie bowiem ze sobą ryzyko negatywnych skutków ekonomicznych m.in. dla przedsiębiorstw i konsumentów.

W LEX Prawo Europejskie ukazała się właśnie analiza projektowanej regulacji, której treść, dodajmy, została już właściwie przesądzona przez unijnych prawodawców.

Warto podkreślić, że regulacja obejmie swoim zakresem przedmiotowym sześć towarów. Oprócz wspomnianej kawy i kakao - również wołowinę, drewno, olej palmowy i soję. Zakaz dostępu do rynku dotyczyć będzie również niektórych produktów pochodnych, np.: skór bydlęcych, czekolady, rozmaitych płyt z drewna, mebli oraz wybranych pochodnych oleju palmowego (stosowanych przykładowo jako składniki produktów do pielęgnacji ciała).

W dostępnej w programie analizie omówione zostały zapisy proponowanej regulacji dotyczące m.in.:

  • obowiązków przedsiębiorstw wprowadzających odpowiednie towary i produkty do obrotu w zakresie realizowania zasad należytej staranności,
  • systemu wskaźników, który klasyfikuje państwa trzecie i państwa UE według poziomu ryzyka związanego z wylesianiem i degradacją lasów,
  • zadań właściwych organów państw członkowskich odpowiedzialnych za skuteczne egzekwowanie przepisów i zapewnienie właściwego wdrożenia rozporządzenia przez przedsiębiorstwa (w tym zwłaszcza zadań kontrolnych),
  • sankcji nakładanych na przedsiębiorstwa za zachowania niezgodne z przepisami regulacji oraz
  • oceny potencjalnych skutków ekonomicznych przepisów dla przedsiębiorstw, konsumentów i państw trzecich.

Na koniec warto przypomnieć, że dostęp do wszystkich analiz unijnych projektów w LEX Prawo Europejskie można najłatwiej uzyskać przez PULPIT EUROPEJSKI. To tam znajduje się panel "NAJNOWSZA LEGISLACJA", gromadzący wszystkie opracowania dotyczące najważniejszych unijnych wniosków legislacyjnych i opublikowanych aktów prawnych.

Więcej na temat samego projektu - zob.:

Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.