Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozpoznanie przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w dobie koronawirusa

28 maja 2020

Możliwość rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym w sprawach, w których miała być wyznaczona rozprawa. Takie rozwiązanie wprowadziła Tarcza 3.0. Istotą wprowadzonej regulacji jest likwidowanie zaległości w sprawach, które oczekują na rozpoznanie na rozprawie przed NSA.


Agnieszka Dauter-Kozłowska, w Rozszerzenie możliwości rozpoznania przez NSA skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym, wskazuje, że dotychczas było tak, iż NSA rozpoznawał skargę kasacyjną na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym, gdy strona, która ją wniosła, zrzekła się rozprawy, a pozostałe strony, w terminie 14 dni od dnia doręczenia skargi kasacyjnej, nie zażądały przeprowadzenia rozprawy. Oznacza to, że w sprawach, w których strona nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała jej przeprowadzenia, sprawa kierowana była do rozpoznania na rozprawie.

 

Jakie warunki muszą być spełnione?

W sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy, NSA może zawiadomić strony o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, a strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrażą na to zgodę.

Agnieszka Dauter-Kozłowska podkreśla, że jedynie wyraźna zgoda wszystkich stron daje możliwość rozpoznania skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym.

Do kiedy takie rozwiązanie?

Wprowadzone rozwiązanie - zgodnie z intencją prawodawcy - będzie miało zastosowanie jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

Jak wspomniano wyżej, istotą wprowadzonej regulacji jest likwidowanie zaległości w sprawach, które oczekują na rozpoznanie na rozprawie przed NSA.

 

Czy można cofnąć sprawę na posiedzenie jawne?

Agnieszka Dauter-Kozłowska zauważa, że mimo skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, Sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę.

Powodem skierowania sprawy na rozprawę może być w szczególności jej skomplikowany charakter, w tym również proceduralny.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal