Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa

28 maja 2020

Panująca w Polsce epidemia wymusza kolejne szczególne rozwiązania prawne. W wypadku postępowania cywilnego, Tarcza 3.0 wprowadziła zmiany dotyczące rozpoznawania spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa. Nowości dotyczą między innymi przeprowadzenia posiedzenia niejawnego w celu rozpoznania sprawy.

Najlepiej zmiany te widać na schemacie autorstwa Pawła Wiśniewskiego, zamieszczonym w: Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W publikacji opisano trzy nowe zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym w dobie koronawirusa.

Rozprawa odmiejscowiona w postępowaniu cywilnym

Prawodawca wyraźnie przewidział sytuację, w której rozprawę lub posiedzenie jawne można zorganizować i przeprowadzić na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Osoby uczestniczące w takiej rozprawie czy posiedzeniu jawnym nie muszą wtedy przebywać w budynku sądu.

Chodzi tu przede wszystkim o unikanie zagrożenia dla zdrowia dla wszystkich osób, które biorą udział w takiej rozprawie, czy posiedzeniu jawnym.

Przeprowadzenie posiedzenia niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia

W tym wypadku również względy bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem osób uczestniczących w postępowaniu mają kluczowe znaczenie.

Innym warunkiem jest przekonanie przewodniczącego o konieczności rozpoznania sprawy, przy jednoczesnych braku możliwości przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Żadna ze stron nie może się jednak sprzeciwić takiemu rozwiązaniu.

Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym

Jeśli sąd przeprowadził już całe postępowanie dowodowe, może zadecydować by zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym.
Warunkiem jest wpierw odebranie od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.

 

Rozpoznawanie spraw w postępowaniach cywilnych podczas epidemii koronawirusa
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.