Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozwód i separacja - wzory pism, które ułatwią Ci pracę

20 kwietnia 2021

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2020 r. orzeczono ponad 51 tys. rozwodów oraz 700 separacji. Porównując te dane do tych z roku ubiegłego można zauważyć, że nieznacznie się one zmniejszyły. Dodać należy, że są to tylko liczby szacunkowe, a wiele spraw rozwodowych, w wyniku pandemii nie zostało rozpatrzonych. Prawnicy są zgodni: instytucja rozwodu czy separacji zyskuje na popularności.

I chociaż na konkretne dane dotyczące wpływu pandemii na małżeństwa będziemy musieli jeszcze poczekać, pandemia i związane z nią ograniczenia w życiu codziennym niewątpliwie wpłynęły na relację między małżonkami.

Z uwagi na stopień skomplikowania i różnorodność stanów faktycznych w sprawach dotyczących rozwodu i separacji, odpowiednie sformułowanie pisma procesowego może okazać się wyzwaniem. Z pomocą przychodzą autorskie wzory pism, które z łatwością możesz dopasować do prowadzonej sprawy (Zobacz wzory: Opowiedź na pozew o separację zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu (bez małoletnich dzieci); Wniosek o separację (bez małoletnich dzieci)

Rozwód - jakie przesłanki należy spełnić, aby był on dopuszczalny?

Rozwód jest instytucją prawa cywilnego poprzez którą rozumie się rozwiązanie małżeństwa jeżeli między małżonkami dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Pożycie małżeńskie przejawia się w szczególności poprzez istnienie między małżonkami więzi gospodarczej, duchowej i fizycznej. Zerwanie którejkolwiek z nich należy traktować jako przejaw rozpadu pożycia małżeńskiego. Istotnym elementem, który należy w tej sytuacji rozpatrzeć jest trwałość tegoż rozpadu, bowiem warunkuje to dopuszczalność rozwodu.

Zgodnie z bogatym orzecznictwem trwały rozpad pożycia małżeńskiego następuje, kiedy oparta na życiowym doświadczeniu ocena prowadzi do wniosku, że w danych okolicznościach powrót małżonków do wspólnego pożycia jest niemożliwy.

W tym miejscu należy również wspomnieć o ostatniej przesłance ustawowej rozwodu a mianowicie zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego. Dochodzi do niego, gdy żadna z wymienionych wcześniej więzi, a więc gospodarcza, duchowa i fizyczna między małżonkami już nie istnieje.

Kumulatywne spełnienie tychże przesłanek prowadzi do prawnej dopuszczalności rozwodu.  

Separacja - czym różni się od rozwodu?

W polskim prawie istnieje również instytucja separacji, którą należy uznać za etap poprzedzający rozwód. Nie jest ona natomiast konieczna, bowiem wcześniejsze orzeczenie separacji nie warunkuje możliwości orzeczenia rozwodu.

Przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, rozumiany w ten sam sposób jak w przypadku rozwodu.

Zasadniczą różnicą między tymi instytucjami jest przesłanka trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, występująca jako przesłanka uzyskania rozwodu, pominięta przez ustawodawcę w przypadku separacji.

Jak zaplanować rozwód, czyli co należy przemyśleć przed złożeniem pozwu do sądu?

Ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu dwojakiego rodzaju:

  • rozwodu z orzeczeniem o winie
  • rozwodu bez orzekania o winie

Wybór jednego z powyższych rozwiązań determinuje treść pozwu skierowanego do sądu, co można zauważyć na przykładach- w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie powód będzie udowadniał winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego po stronie pozwanego i skonustruuje pozew w ten sposób, ażeby jak najlepiej uwydatnić czynniki konstytuujące winę (Zobacz wzór: Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o eksmisję

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, powód w pozwie udowadniał będzie jedynie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (Zobacz wzór: Pozew o rozwód bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci)

Dodatkowo relacje łączące małżonków bywają bardzo rozległe. Dotyczą zarówno sfery majątkowej, gdzie co do zasady występuje ustawowa współność małżeńska ale także sfery prywatnej, która przejawia się w posiadaniu wspólnych dzieci. O wszelkich tego typu relacjach małżonkowie będą decydować w trakcie rozwodu. Wynika z tego potrzeba wnikliwej analizy poszczególnych stanów faktycznych i odpowiednie dopasowanie pism procesowych.

Aby ułatwić sobie pracę, sprawdź szeroki zbiór autorskich wzorów pism dotyczących zarówno rozwodu jak i separacji, dostępnych w LEX. Dodatkowo, do każdego z tych wzorów dołączone są objaśnienia ułatwiające wybór odpowiedniego dla konkretnego stanu faktycznego pisma procesowego.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Patrycja Szczuka

Młodszy Redaktor

Redakcja Publikacji Elektronicznych