Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany dostępny dla większej liczby podatników

10 lutego 2021

Od stycznia więcej podatników może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie każdy, kto wykonuje wolny zawód, oraz niemal wszyscy przedsiębiorcy mogą rozliczać się w zryczałtowanej formie. Ryczałt staje się coraz popularniejszy, warto poznać nowe procedury podatkowe omawiające najnowsze zmiany w tym zakresie.

Ta forma opodatkowania stała się od 2021 r. bardziej korzystna. Przede wszystkim wzrósł dotychczasowy limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu – z 250.000 euro do 2 mln euro. Ponadto poszerzył się katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania w formie ryczałtu. Z tej formy mogą obecnie skorzystać m.in. fizjoterapeuci, położne, pielęgniarki, księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Warto jednak pamiętać, że pomimo pewnych zalet wyboru tej formy opodatkowania, ryczałt wiąże się też z kilkoma wadami. Są nimi przykładowo brak możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci czy też brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana definicji wolnego zawodu

Od stycznia rozszerzony został katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem.

Definicja wolnego zawodu od 2021 r. obejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Wykonywanie przez osobę fizyczną wolnego zawodu uprawnia od 2021 r. do opodatkowania osiągniętych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki w wysokości 17%.

Procedura Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pozwala ustalić czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niższe stawki ryczałtu

Znowelizowane przepisy obniżyły stawkę z 20% do 17%. Spowodowało to, że obecnie stawka przy wyborze ryczałtu jest niższa niż w przypadku wyboru podatku liniowego. Może to być interesująca alternatywa dla tych podatników, którzy nie rozpoznają żadnych kosztów uzyskania przychodu lub rozpoznają je w bardzo ograniczonej wysokości.

Procedura Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozwala ustalić stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według której opodatkowany jest dany przychód.

Wybierając ryczałt, należy wykazywać przychody w podziale na poszczególne stawki. Podatek należy obliczyć i wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto przychód.

Po zakończonym roku podatkowym ryczałtowiec składa zeznanie roczne PIT-28, wykazując w nim wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu.

Poszczególne stawki ryczałtu szczegółowo omawiają następujące procedury:

Zakres opodatkowania ryczałtem według stawek 8,5% i 12,5% – procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawek 8,5% (do kwoty 100.000 zł) i 12,5% (od kwoty 100.000 zł).

Zakres stosowania jednolitej stawki ryczałtu 8,5% – procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%.

Zakres stosowania stawki ryczałtu 3% – procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 3%.

Zakres stosowania stawki ryczałtu 5,5% – procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 5,5%.

Zakres stosowania stawki ryczałtu 15% – procedura pozwala ustalić czy dany przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 15%.

Zmiany w opodatkowaniu najmu

Zmodyfikowane zostały również zasady opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu. Dla przychodów do kwoty 100.000 zł wprowadzono stawkę 8,5%, a ponadto stawkę 12,5% dla przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100.000 zł z tytułu przychodów związanych z najmem i zakwaterowaniem oraz ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72).

Decydując się na najem, nie można zapominać o związanych z nim obowiązkach podatkowych. Przedstawia ja procedura Opodatkowanie przychodów z najmu.

Wybór lub zmiana formy opodatkowania na ryczałt

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, mogą one wybrać opodatkowanie ryczałtem przy rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1.

Termin na zmianę formy opodatkowania na ryczałt w przypadku podatników kontynuujących działalność przypada 20 lutego. W tym roku jest to sobota, oznacza to więc, że oświadczenie o zmianie formy opodatkowania trzeba złożyć do poniedziałku, 22 lutego.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Od stycznia ryczałt ewidencjonowany dostępny dla większej liczby podatników
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes