Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Samotne wychowywanie dziecka, a rozliczenie PIT – rozbieżności w orzecznictwie

14 września 2021

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do preferencyjnego rocznego obliczenia PIT. Warunkiem tej preferencji jest właśnie samotne wychowywanie przynajmniej jednego dziecka. Czy warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy rodzice dziecka żyją już osobno, ale każdy z nich zajmuje się dzieckiem, tyle że w innym czasie?

W dostępnej w LEX Kompas Orzeczniczy nowej linii orzeczniczej - Naprzemienna opieka rodziców nad dzieckiem a preferencyjne rozliczanie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko dr Krzysztof Janczukowicz przedsatwił dwa istniejące w orzecznictwie rozbieżne poglądy na temat tego czy preferencyjne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci jest możliwe także w przypadku naprzemiennej opieki nad dzieckiem? Zgodnie z jednym poglądem naprzemienna opieka nad dzieckiem nie wyklucza preferencji dla osoby samotnie wychowującej dzieci, drugi zaś pogląd jest zupełnie przeciwny.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem, a preferencyjne rozliczenie PIT

Jak zauważono we wskazanej publikacji, w orzecznictwie dominuje korzystny dla podatników-rodziców pogląd zgodnie, z którym naprzemienna opieka nad dzieckiem nie wyklucza preferencji dla osoby samotnie wychowującej dzieci. Jak podkreśla jednak Autor: "ważne jest to, że po pojęciem sprawowania naprzemiennej opieki sądy rozumieją samodzielne opiekowanie się dzieckiem przez odpowiednio długi czas, a nie tylko łożenie na utrzymanie, połączone nawet ze sporadycznym widywaniem się z dzieckiem. Rodzic, który relacje z dzieckiem ogranicza do tych czynności, na preferencję podatkową nie może liczyć. Twierdzi się bowiem, że wydatki ponoszone przez rodzica na utrzymanie dziecka są jego prawnym obowiązkiem, nie pozostają też w żadnym związku z ponoszeniem codziennych trudów i starań przy jego wychowaniu".

Obliczanie dochodu dziecka

Preferencje rodzinne w PIT, czyli ulga na dziecko oraz preferencyjne rozliczenie PIT osoby samotnie wychowującej dzieci mogą być stosowane także wtedy, gdy dziecko jest już pełnoletnie (do 25. roku życia), ale pod warunkiem, że jeśli takie dziecko osiąga dochód, to dochód ten nie przekracza określonego limitu. W orzecznictwie pojawiają się jednak wątpliwoąci czy można stosować odliczenia od dochodu oraz czy trzeba uwzględniać dochody zagraniczne? Różne poglądy (aż cztery) w tym temacie przedstawione zostały w linii orzeczniczej - obliczanie dochodu dziecka w związku z preferencyjnym rozliczaniem PIT osoby samotnie wychowującej dziecko.

Jak zauważa dr Krzysztof Janczukowicz, wiadomości dla rodziców-podatników są mieszane. W kwestii uwzględniania odliczeń od dochodu przeważa korzystny dla nich pogląd zgodnie z którym dochód dziecka może być pomniejszany o odliczenia od dochodu, ale nie można tej przewagi określić jako zdecydowanej dominacji. Sprzeczny z nim pogląd wedle, którego dochód dziecka nie może być pomniejszany o odliczenia od dochodu ma także liczną reprezentację. Natomiast w kwestii uwzględniania dochodów zagranicznych można odnotować zdecydowaną dominację niekorzystnego dla rodziców poglądu, który stanowi, że przy ustalaniu dochodu dziecka należy uwzględniać także dochody zagraniczne.

LEX Kompas Orzeczniczy - Twój kierunek w pracy z orzeczeniami

Ustalenie praktyki orzeczniczej i obowiązujących linii orzeczniczych stanowi podstawę pracy prawnika. Okazuje się, że research orzeczniczy może zająć więcej czasu niż napisanie pisma procesowego. Może trwać kilka godzin, a nawet kilka dni. Dzięki nowym funkcjonalnościom dostępnym w LEX Kompas Orzeczniczy taki research może być znacznie krótszy.

LEX Kompas Orzeczniczy

Zobacz jak LEX Kompas Orzeczniczy działa w praktyce.

LEX Kompas Orzeczniczy2

Zamów bezpłatny dostęp do LEX Kompas Orzeczniczy na 7 dni

Samotne wychowywanie dziecka, a rozliczenie PIT – rozbieżności w orzecznictwie – fot. 2
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.