Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunek

12 lutego 2020

Od 1.09.2019 r. funkcjonuje biała lista obejmująca m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Do końca 2019 r. wykaz ten pełnił jedynie funkcję informacyjną. Zmieniło się to z dniem 1.01.2020 r.  

Nowa sankcja  

Z tą datą weszły w życie przepisy określające sankcje nakładane na podatników, którzy dokonują płatności na rachunki spoza białej listy. Jedna z tych kar polega na wyłączeniu z podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z niektórych płatności dokonywanych przez podatników na rachunki spoza białej listy.  

Kiedy sankcja może zostać zastosowana?  

Wskazana kara może zostać zastosowana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • dokonana płatność dotyczyła dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny;
  • płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na białej liście. Ocena wystąpienia tego warunku jest dokonywana na dzień zlecenia przelewu, a więc usunięcie lub pojawienie się na białej liście danego rachunku po dniu zlecenia przelewu nie są uwzględniane przy ocenie, czy omawiany warunek jest spełniony;
  • płatność dotyczy transakcji, o której mowa w art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, a więc jeżeli istnieje wynikający z tego artykułu obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.  

Sankcje w zakresie kosztów z powodu braku zapłaty na poprawny rachunekJakie będą skutki zastosowania sankcji?  

Na podstawie art. 22p ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. z podatkowych kosztów zostanie wyłączona – jeżeli zostaną spełnione wymienione powyżej warunki – cała kwota zapłacona na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na białej liście, a nie tylko nadwyżka ponad 15.000 zł. Odpowiednie zastosowanie w tym zakresie ma także art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p.

Jeśli chcesz łatwo ustalić, czy nastąpi wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy – zob. procedura pt. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności na rachunek spoza białej listy.  

Jak uniknąć sankcji?  

Zastosowanie omawianej kary wyłącza zawiadomienie przez podatnika, który dokonał płatności, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy. Czas na dokonanie takiego zawiadomienia wynosi 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Zob. procedura pt. Zawiadomienie o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy.  

Przeczytaj także:  

Jak uniknąć sankcji za wpłatę na rachunek spoza białej listy?  

Biała lista ważna przy ustalaniu przychodu od 2020 r.     

Nowa odpowiedzialność solidarna w VAT od 1.01.2020 r.  

Biała lista podatników VAT pomaga, ale tylko w teorii

Nowe sankcje za zapłatę na rachunek spoza białej listy lub z pominięciem obowiązkowego split paymentu  

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.