Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

04 grudnia 2019

Od 1 listopada kupujący towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą regulować należność w podzielonej płatności. Kto nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć się z sankcjami. Dotyczą one zarówno sprzedawców, jak i nabywców.  

Jakie są sankcje za dokonanie płatności bez split payment?  

Na podatników naruszających obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności organy podatkowe mogą nałożyć sankcję w postaci ustalenia im dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% podatku należnego przypadającego na towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT wykazane na fakturze.

Jednocześnie, powyższa sankcja nie będzie miała zastosowania, kiedy pomimo braku adnotacji, nabywca opłaci fakturę z zastosowaniem split payment.  

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku podatnika-osoby fizycznej  

Istnieją tylko dwa wyłączenia od owej kary. Pierwsze z tych wyłączeń nie dotyczy jednak wszystkich podatników, lecz tylko podatników będących osobami fizycznymi, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, tj. za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe polegające na dokonaniu wbrew obowiązkowi płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Tę odpowiedzialność karną skarbową można wyłączyć, korzystając z tzw. czynnego żalu.  

Jakie sankcje grożą za brak podzielonej płatności?

Rozliczenie całej kwoty podatku  

Przepisu przewidującego ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego za naruszenie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się także wtedy, gdy dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem tego obowiązku.  

Charakter sankcji  

Liczne sankcje za niestosowanie obligatoryjnego split payment świadczą o tym, jak ważny jest to mechanizm z perspektywy budżetu państwa. Wprowadzone sankcje mają jednak mieć przede wszystkim charakter prewencyjny, motywujący podatników do odpowiedniej weryfikacji zawieranych transakcji.

Procedura pt. Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozwala ustalić, czy podatnikowi grożą sankcje za naruszenie obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem split payment.  

Przeczytaj także:  

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.  

Zbiorcze przelewy w split payment 

Obowiązkowy split payment wymusi dzielenie płatności

Obowiązkowy split payment od listopada

Split payment od listopada

Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.